Ledige stillinger: Helsefagarbeiderstillinger

Grane kommune har fra 1. september 2024 ledig:

 • 60% fast stilling for helsefagarbeider, for tiden i sykehjemmet. 
 • 50% fast stilling for helsefagarbeider, for tiden i sykehjemmet. 

 

Stillingen innbefatter arbeid dag/kveld og for tiden arbeid hver 3. helg.

Søknadsfrist 22. august 2024.

 Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig stell og pleie, yte gode omsorgstjenester for våre beboere/brukere.
 • Dele ut medisiner.
 • Veiledning og opplæring av assistenter, elever, lærlinger og kollegaer.
 • Delta i ansvarsgrupper
 • Dokumentasjon.
 • Miljøarbeid.
 • Følge avdelingens rutiner.
 • Sikre god kommunikasjon.
 • Bidra til et faglig godt, og trivelig arbeidsmiljø for seg selv og andre.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider jamfør Helsepersonelloven
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorgen
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Krav om gyldig politiattest ved ansettelse

 

Personlige egenskaper:

 • Pliktoppfyllende
 • Pålitelig
 • Lojal og grundig i sitt arbeid
 • Evne til selvstendighet, initiativ og fleksibilitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet og engasjement

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

 

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringer
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling

 

Lønnsvilkår:

Lønn i henhold til gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

Annet:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanser bes oppgitt.

 

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Søknadsfrist 22. august 2024.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39
Hilde Paulsen
Sykepleier
E-post
Telefon 75 18 08 53