Miljøarbeidere i Miljøterapitjenesten

Grane kommune har ledige stillinger, for tiden i miljøterapitjenesten

2x30 % miljøarbeider/fagarbeiderstilling

 I alle stillingene medfølger det for tiden arbeid hver 3. helg. Turnusen kan bli endret ved behov.
Hos oss vil du bidra til trygghet, stabilitet og forutsigbarhet for personer med nedsatt funksjonsevne.


Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 20a i helsepersonelloven.

 

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til brukere i samsvar med vedtak.
 • Som ansatt i Miljøterapitjenesten har du et selvstendig ansvar for yrkesmessig utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Gi veiledning og praktisk bistand.
 • Delta i faglig arbeid rundt brukeren.
 • Journalføring. Rapportere og dokumentere i tråd med interne og gjeldende lovverk.
 • Gi pleie og stell, og administrering av legemidler.
 • Primærkontakt oppgaver (for større stillinger)

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon innen helse/omsorg/oppvekstfag, fortrinnsvis aut. helsefagarbeider.
 • Er du under utdanning til helse/omsorg/oppvekstfag er du velkommen som søker.
 • Relevant praksis fra arbeid med brukergruppen. 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • For utenlandske søkere, stilles det krav om bestått norskprøve nivå B2

 

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og evne til å jobbe selvstendig
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Interesse for og kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Grane kommune tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement.
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling

 

Lønnsvilkår:

Lønn i henhold til gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

 

Annet:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanser må oppgis.

 

Søknadsfrist: 31. juli 2024.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39
Hilde Paulsen
Sykepleier
E-post
Telefon 75 18 08 53