Økonomisjef

I Grane kommune blir det ledig 100 % fast stilling som økonomisjef, med tiltredelse etter avtale. Kommunen har i dag ca. 200 ansatte fordelt på ca. 140 årsverk. Stillingen er sentralt plassert i kommunedirektørens stab og deltar i den strategiske ledergruppen.

Søknadsfrist: 24. juni 2022

.

Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen.

Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.


Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering
 • Bistå kommunedirektøren og de tjenesteytende enhetene innen økonomiområdet
 • Systemansvarlig for kommunens økonomisystem
 • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde
 • Endringer i arbeids- og ansvarsoppgaver justeres etter kommunens behov


Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, fortrinnsvis fra kommunal virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, deriblant økonomi- og lønnssystem som benyttes i offentlig sektor


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Strukturert og nøyaktig
   

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Utfordrende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Barnehageplass ved behov.


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement, herunder medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Kommunedirektør Anne-Kristin Solheim eller personalsjef Anita N. Mellingen.
Vi imøteser henvendelser som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen.
 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist: 24. juni 2022

 

 

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Kommunedirektør
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 915 70 203
Anita Nilsen Mellingen
Personalsjef
E-post
Telefon 75 18 22 21
Mobil 900 95 073

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart