Sykepleier i hjemmetjenesten - 75 %

Grane kommune har ledig fra snarest 1 fast sykepleierstilling i 75 %, for tiden i hjemmetjenesten. Stillingen innbefatter arbeid dag/kveld og for tiden arbeid hver 3. helg. Det må påregnes noe bakvakt ved ferier og fravær. 

Søknadsfrist:  5. oktober 2023

.


Arbeidsoppgaver:

 • Ha et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Delta i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester - i samsvar med vedtak.
 • Ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.
 • Veilede pasient, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger.
 • Gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak.
 • Jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
 • Være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø.


Kvalifikasjoner:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Har relevant praksis fra arbeid i hjemmetjenesten, kjennskap til brukergruppen.
 • Har grunnleggende datakunnskaper.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement.
 • Er en relasjonsskaper.
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team.

         Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.


Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • IA-bedrift.
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer.
 • Interessante utfordringer.
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling.
 • Barnehageplass ved behov.


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement.
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.
 

Ved ønske om mer informasjon om stillingen; kontakt konsulent omsorg, Line Marte Solbakken.
 

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.
 

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret til å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søker varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.

 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist:  5. oktober 2023

 

.

Kontakt

Line Marte Solbakken
Merkantil
E-post
Telefon 75 18 08 50

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart