Det er behov for å utvide driftspersonellet for det kommunale løypenettet for snøscooter i Grane kommune.
Det søkes etter driftspersonell som disponerer egnet snøscooter og slede.

Grane kommune har ledig en lærerstilling, vikariat i 100% ved Grane barne- og ungdomsskole.

Tiltredelse fra 1. januar 2020 og fram til 31. juli 2020, med mulighet for forlengelse.

Grane kommune har ledig stilling som rektor i 100 % ved Grane barne- og ungdomsskole.

Tiltredelse fra 1. januar 2020.

Grane kommune søker 4 nye personer til kommunens ettersøksgruppe. Ihht. Viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst har kommunen ansvar for ivaretakelse av hjortevilt som innebærer artene elg, hjort og rådyr. Dette innebærer utrykning for avliving/ettersøk når det mottas melding om storvilt som er skadd i forbindelse med påkjørsler i trafikken og på jernbane, og når storvilt er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også et ansvar i situasjoner der storvilt som er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt ikke finnes i løpet av første dag.

Vi anbefaler deg å bruke søkesidene hos NAV for å få oversikt over ledige stillinger fra andre arbeidsgivere i distriktet.