Grane kommunale barnehage har ledig stilling for barnehageåret 2020/21, med mulighet for forlengelse. 

Dette er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Vi anbefaler deg å bruke søkesidene hos NAV for å få oversikt over ledige stillinger fra andre arbeidsgivere i distriktet.