Spørsmål om koronaviruset?

Grane kommune får ledig 100 % stilling som kommunalsjef for teknisk og næring. Stillingen blir ledig da vår nåværende kommunalsjef skal gå av med pensjon.

Søknadsfrist: 7. juni 2021

Ung + Gammel = glad sommer.
Vi søker DEG som er mellom 14 og 19 år og som ønsker å bruke noen uker av sommerferien på organiserte aktiviteter for barn, unge og eldre.

I tillegg søker vi DEG som kan være arbeidsleder. Arbeidsleder vil være den som planlegger og samkjører aktivitetene, men som også skal delta på de ulike aktiviteter.

Søknadsfrist: 23. mai 2021

Grane kommune tilbyr sommerjobb for ungdom sommeren 2021. Arbeidet vil i hovedsak bestå i vedlikehold av grøntanlegg. Arbeidsperioden varer 1-2 uker.

Søknadsfrist:  25. mai 2021

Grane kommune har ledig stilling som pedagogisk leder i Grane kommunale barnehage - 100 % fast stilling på småbarnsavdeling 0-2 år.

Grane kommunale barnehage er organisert i enhet for oppvekst og kultur. Barnehagen har fire avdelinger på Trofors. I dag er det 45 barn og 14 årsverk. Barnehagen er sertifisert helsefremmende barnehage.

Søknadsfrist: 19.05.21

Stillingene kan kombineres. Begge stillinger vil ha en varighet ut 2021, den ene stillingen (prosjekt 1) med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 24.05.21

Grane kommune søker renholder til vårt renholdsteam.
Stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Søknadsfrist: 10.06.21

Enhet for Helse og Omsorg søker 2 vaksineringsmedhjelpere under ferieavviklingen i sommer. Vi søker fortrinnsvis etter 2 ungdommer mellom 17-20 år, bosatt i Grane kommune, som kan bistå i vaksineringsarbeidet.

Søknadsfrist: 18. mai 2021

Grane kommune søker medarbeidere i flere ledige stillinger innenfor helse og omsorg

Søknadsfrist:     18. mai 2021

Grane kommune, enhet for sykehjemstjenester, hjemmetjenester og miljøterapitjenester trenger tilkallingsvikarer som kan jobbe ved sykdom og annet fravær hos personalet gjennom hele året. Nevn gjerne i søknaden hvis det er noen spesiell avdeling du søker.

Grane kommune ønsker å komme i kontakt med en person/familie, som har tid og rom for å være avlaster 48 timer per måned. Rollen til en avlaster er å bidra til avlastning for omsorgsyter. Man vil derfor gå inn som en omsorgsperson for barnet i perioden man har barnet på avlastning hos seg. Evt. kan kommunal tilrettelagt bolig benyttes.

Søknadsfrist: Snarest