Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

2 x 50 % midlertidige prosjektstillinger i Psykisk helse- og rustjenesten

Ledig fra snarest tom. 31. desember 2021. Stillingene kan kombineres. Begge stillinger vil ha en varighet ut 2021, den ene stillingen (prosjekt 1) med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist:  22.08.21

.

Arbeidsoppgaver:

Prosjekt 1 skal bidra til mer tilgjengelige, fleksible og helhetlige tjenester til barn og ungdom og barn og familie. En av målsettingene er forebygging av ungt utenfor-skap. 

Prosjekt 2 skal igangsette og organisere ulike aktiviteter og sosiale møtepunkt for familier, ungdom og voksne.


Kvalifikasjoner:

  • Helse- og eller sosialfaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helse- og eller rus. Vi oppfordrer også personer med annen relevant utdanning og eller praksis til å søke.
  • Vi søker en positiv person med høy grad av samhandlingskompetanse, som ser verdien av godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Som er målrettet, systematisk og strukturert, og som også arbeider godt selvstendig.


Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Engasjement og evne til å jobbe selvstendig
  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet


Grane kommune tilbyr:

  • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
  • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement.


Tilsettings- og lønnsvilkår:

  • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
  • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.

 

For spørsmål om stillingene kan du kontakte Enhetsleder helse; Veronica Hauvik eller Fagleder Psykisk helse og rus; Berit RiseBenytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

 

Søknadsfrist:  22.08.21

 

 

.

Ledig fra snarest tom. 31. desember 2021. Stillingene kan kombineres. Begge stillinger vil ha en varighet ut 2021, den ene stillingen (prosjekt 1) med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist:  22.08.21

Grane kommune, enhet for sykehjemstjenester, hjemmetjenester og miljøterapitjenester trenger tilkallingsvikarer som kan jobbe ved sykdom og annet fravær hos personalet gjennom hele året. Nevn gjerne i søknaden hvis det er noen spesiell avdeling du søker.


Grane kommune søker renholdsvikar som kan tilkalles på kort varsel.
Arbeidssted kan bli både kommunehus, barnehage, skoler m.m.

 

Vi anbefaler deg å bruke søkesidene hos NAV for å få oversikt over ledige stillinger fra andre arbeidsgivere i distriktet.