Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Grane kommune kan tilby deg mye spennende


Kommunen som arbeidsplass:

Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
Spennende og varierende arbeidsoppgaver innenfor hver avdeling
Offentlig tjenestepensjon
Bedriftshelsetjeneste
Muligheter for kompetansehevning
God barnehagedekning
Behjelpelighet med å skaffe bolig