Spørsmål om koronaviruset?

Årsrapporter

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for Kommunestyret.


Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater.

Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.


 

Årsrapporter

 

Kontakt

Øyvind Toft
Rådmann
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 481 68 285

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart