Spørsmål om koronaviruset?

Budsjett- og Økonomiplaner

Grane kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   


Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for Formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til Kommunestyret. Kommunestyret behandler Formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

 

Budsjett- og Økonomiplan

 

Kontakt

Øyvind Toft
Rådmann
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 481 68 285

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart