Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen der de ønsker å stille til valg.

.

Frist for innlevering av listeforslag

Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen.
I henhold til Valgloven §15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag.

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg.
 

Listeforslag kan leveres på to måter:
 


Krav til listeforslag:
 


Frist for å trekke listeforslaget er 20. april.

De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene i kommunen eller fylket.

 

Les mer om å stille til valg og levere listeforslag her
    

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart