Krav til listeforslag

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Frist for innlevering av listeforslag
Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl 1200. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det er postlagt.
I henhold til Valgloven §15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag.
 


 

Les mer her:
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/krav-til-og-behandling-av-listeforslag/        

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 402 27 787

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart