Stortingsvalget 2021 - Faktatall for Grane

.


Faktatall:

  • Antall stemmeberettigede i Grane:   1102
  • Antall stemmegivninger totalt:   854, hvorav 535 var avgitt som forhåndsstemmer.
  • Fremmøteprosent:   77,5 %


Her kan du se flere faktatall for Stortingsvalget 2021 i Grane

 

 

.