Spørsmål om koronaviruset?

Valgdager i Grane - Stortingsvalget og Sametingsvalget valget 2021

Kommunestyret i Grane vedtok 18.11.2020, sak 080/20 at det skal  avholdes 2 dagers valg i Grane ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021


Valgdagene:

* Søndag   12. september 2021,  med åpningstider:  kl.  14.00 ~ 19.00
* Mandag  13. september 2021,  med åpningstider:  kl.  09.00 ~ 20.00

 

Forhåndsstemmegivning skjer fra 1. juli fren til fredagen før valget, og du kan komme til Servicetorgets for å avgi forhåndsstemme hverdager mellom kl. 09.00 ~ 15.00.

 

 

.