Karin Elisabeth Nilsen

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Helse--og-omsorgsavdelingen

Kontakt

Karin Elisabeth Nilsen
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 75 18 22 38
Mobil 977 88 782

Kart