Tilskudd til tilgjengelighetstiltak til bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger.


Hvem kan få tilskudd? 

Husstander, enkeltpersoner og eldre som har behov for tilpassing av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid. Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres. 
 

Hvor mye tilskudd? 

Størrelsen på tilskudd gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Vi tar forbehold om at vi tildeles midler fra Husbanken i inneværende år.  
 

Send inn søknad 

Det er kommunen som tildeler tilskudd til enkeltpersoner, men På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjema. Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget. 
 

Mer informasjon 

HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer  

HB 8.B.27 - Veileder for tilskudd til tilpassing av bolig  

 

.

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart