Svenningdal arbeiderlag og kvinnegruppe

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Svenningdal arbeiderlag og kvinnegruppe
Svenningdal
8685 Trofors
Org.nr.: 983911382
Telefon: 90821697
Aktiviteter