Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.

Kommunelegen i Grane
Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.30 - 15.00.
Telefonen stengt: 
Alle dager klokken 11.30 - 13.00.
Tirsdager: klokken 08.00 - 09.00.

Legevakta er åpen for henvendelser hele døgnet.
Telefon 116 117.
Ring 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.

NAV Grane 
Mandag: Klokken 10.00 - 13.00.
Tirsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00.
Onsdag: Klokken 10.00 - 13.00.
Torsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00.
Fredag: Klokken 10.00 - 13.00.

Grane folkebibliotek
Mandag: Klokken 10.00 - 15.30.
Onsdag: Klokken 11.30 - 19.00.
Fredag: Klokken 10.00 - 15.30.

Grane kommunale barnehage
Mandag - fredag: Klokken 06.40 - 16.45.

SFO
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Klokken 06.45-08.15 og 14.00-16.45.
Torsdag: Klokken 06.45-16.45.
SFO følger skoleruta og holder stengt i alle skolens ferier og fridager.

Idrettshallen
Mandag - fredag: Klokken 11.30 - 23.00.
Lørdag - søndag: Klokken 07.00 - 23.00.
I skolens ferier og høytider er åpningstiden klokken 07.00 - 23.00.
 

Fritidsbadinga
Klokken 17.00 - 17.45: Barnebading. Nedre aldergrense er 4. klasse.
Klokken 18.00 - 18.45: Familiebading.
Klokken 19.00 - 19.45: Voksenbading.

Åpningtiden gjelder 1. november - 31. mars.