Åpningstider

Kommunale kontor
Mandag – Fredag:

Servicetorget:
Mandag - fredag


Klokken 08.00 - 15.00


Klokken 08.00 - 15:00

Kommunelegen i Grane
Telefonen
Mandag – Fredag:

Skranken
Mandag – Fredag:

Legevakta er åpen for henvendelser hele døgnet: Telefon 116 117
Ring 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.


Klokken 08.30 - 11.00 og 12.30 - 14.30.Klokken 08.00 - 11.00 og 12.30 - 14.30.

 

Tirsdager stenger legekontoret telefon og skranke kl 13.30.

Grane folkebibliotek
Mandag:
Onsdag:
Fredag:   

Klokken 10.00 - 15.30
Klokken 11.30 - 19.00
Klokken 10.00 - 15.30

NAV Grane 

Tirsdag


Klokken 11.00-13.00
Grane kommunale barnehage
Mandag – Fredag :

Klokken 06.40 - 16.45

SFO
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Torsdag

SFO følger skoleruta og holder stengt i alle skolens ferier og fridager

Klokken 06.45 - 08.15 og 14.00 - 16.45
Klokken 06.45 - 16.45

 

Idrettshallen
Mandag – Fredag:
Lørdag – Søndag:

I skolens ferier og høytider:

Klokken 07.00 - 23.45
Klokken 07.00 - 23.45

Klokken 07.00 - 23.45
Fritidsbadinga
Mandag og onsdag:
- Barnebading. Nedre aldersgr. er 4. kl.:
- Familiebading:
- Voksenbading:

Åpningstiden gjelder 1. november - 31. mars
Klokken 17.00 - 17.45
Klokken 18.00 - 18.45
Klokken 19.00 - 19.45
 
Tannlegekontoret

Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:


Klokken 09.00 - 14.30   tannlege
Klokken 09.00 - 14.30   tannpleier
Klokken 09.00 - 14.30   tannlege