Spørsmål om koronaviruset?

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag

Kommunelegen i Grane
Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.00 - 15.00
Ekspedering telefon og skranke:  09:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30
Legevakta er åpen for henvendelser hele døgnet: Telefon 116 117
Ring 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.

NAV Grane 
Mandag: Klokken 10.00 - 13.00
Tirsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00
Onsdag: Klokken 10.00 - 13.00
Torsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00
Fredag: Klokken 10.00 - 13.00

Grane folkebibliotek
Mandag: Klokken 10.00 - 15.30
Onsdag: Klokken 11.30 - 19.00
Fredag:   Klokken 10.00 - 15.30

Grane kommunale barnehage
Mandag - fredag: Klokken 06.40 - 16.45

SFO
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Klokken 06.45-08.15 og 14.00-16.45
Torsdag: Klokken 06.45-16.45
SFO følger skoleruta og holder stengt i alle skolens ferier og fridager

Idrettshallen
Mandag - fredag: Klokken 11.30 - 23.00
Lørdag - søndag: Klokken 07.00 - 23.00
I skolens ferier og høytider er åpningstiden klokken 07.00 - 23.00

Fritidsbadinga
Klokken 17.00 - 17.45: Barnebading. Nedre aldergrense er 4. klasse
Klokken 18.00 - 18.45: Familiebading
Klokken 19.00 - 19.45: Voksenbading

Åpningtiden gjelder 1. november - 31. mars

Tannlegekontoret
Tirsdag:  Klokken 09.00 – 14.30
Onsdag: Klokken 08.00 – 15.30 - Kun partallsuker
Torsdag: Klokken 08.00 – 14.30