Omkjøring

På grunn av gravearbeider ved Trofors renseanlegg stenges deler av Ner-Svenningdalsvegen i perioden tirsdag 19.11. kl. 14.00 - tirsdag 26.11. Omkjøring via «Karl Hansen bakken».

Velkommen til Grane kommune

Politikk, administrasjon og samfunn

Hva skjer i Grane kommune?

Aktuelle saker