Spørsmål om koronaviruset?

Slik blir de kommende ukene i kampen mot spredning av koronaviruset.

 Her kan du se våre åpningstider i påskehøytiden. 

Det er varslet stor snøskredfare – på rødt nivå – for Helgeland i morgen, onsdag.
Snøskredfaren øker på grunn av mye nedbør som kommer som regn. Det er sannsynlig med naturlig utløste skred. Ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes, melder varsom.no

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Kommuneoverlegen i Grane kommune har onsdag, 1. april, fått bekreftet at en innbygger i Grane kommune har testet positivt for koronaviruset Covid-19.
Dette er den første positive testen som er påvist i kommunen.

 

Lag og foreninger i Grane kommune inviteres til å søke om kulturmidler for 2020.
Søknad fremmes via vårt digitale søknadsskjema innen 1. mai.

Med bakgrunn i usikkerheten rundt koronaviruset, og Folkehelseinstituttets prognoser om utbruddstopp fra mai og utover, har hovedkomiteen for Granedagene besluttet at årets arrangement avlyses.

I 2021 vil Granedagene bli arrangert i uke 23, 7.-13. juni.

For enkelte barn og unge kan ukene bli ekstra vanskelig når barnehage, skole og fritidsaktiviteter er stengt.

 I disse dager er hverdagen svært forandret for de aller fleste av oss. Dette kan oppleves tungt og vanskelig for mange. Ta gjerne kontakt om du trenger noen å snakke med.
 

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvending helse og omsorgstjenester, fatter Kommuneoverlegen i samråd med kriseledelsen i Grane kommune den 29.03.2020,  kl. 20.00,  følgende vedtak etter smittevernsloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 22.03.2020. Grane kommune følger situasjonen om hvilke vedtak som fattes i våre nabokommuner, samt ny nasjonal veileder.
Grane kommune vil gjøre et nytt vedtak 01.04.2020