Omkjøring

På grunn av gravearbeider ved Trofors renseanlegg stenges deler av Ner-Svenningdalsvegen i perioden tirsdag 19.11. kl. 14.00 - tirsdag 26.11. Omkjøring via «Karl Hansen bakken».

 Tidenes største investering for Grane kommune er under oppføring. På Stormoen vil det de neste månedene reise seg et bygg på 4 000 kvadratmeter. Her vil det nye helsetunet huse 24 sykehjemsplasser, 8 omsorgsboliger, et dagaktivitetssenter, kjøkken og vaskeri. I tillegg blir legekontor, fysioterapeut, hjemmetjenesten og helsestasjon samlokalisert på stedet.  

  Er du en av de som skal tilbringe julen alene?
Vi ønsker å dele julekvelden med deg og andre i samme situasjon.
På GRY aktivitetssenter åpner vi dørene kokken 15.00 på julaften for de som ønsker å dele denne kvelden sammen.

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere.
Om du er folkeregistrert som bosatt / er skattepliktig til Grane kommune vil denne ordningen gjelde for deg om du har ditt arbeidssted med reiseavstand på minst 10 km. en vei.

Søknadsfrist: 1. desember 2019.

 Fritidsbadinga starter 4. november og vil denne sesongen holde åpent mandag og onsdag.

  Helgeland friluftsråds ildsjelpris deles ut en gang årlig. Alle kan nominere en kandidat som er hjemmehørende i en av friluftsrådets medlemskommuner; Vefsn, Grane, Alstahaug, Herøy, Leirfjord eller Dønna.

Kjenner du noen som skaper begeistring for friluftslivet der du bor?

 Selv om jula er ei fin og koselig tid, kan den også oppleves som vanskelig og tung for mange. Enten man sliter med ensomhet, dårlig råd eller andre utfordringer, er det ikke like lett å gå gjennom høytiden med glede og hygge som de fleste andre.                 
I Grane kommune ønsker vi at de som føler de sliter i jula skal få en bedre høytid. Derfor fortsetter vi på fjerde året med en innsamlingsaksjon for denne målgruppa.

 19. november klokken 10.00 - 12.00 holder Helgelandssykehuset et diabetes drop-in kurs i formannskapssalen ved kommunehuset. 

 Årets første høststorm treffer Helgeland for alvor tirsdag.
Fra tirsdag morgen ventes sørvestlig full storm med svært kraftige vindkast på 35 til 40 meter per sekund. Om ettermiddagen skal vinden dreie på vestlig retning og etter hvert minke.
 

Mandag 14. oktober kommer landbruks- og matminister Olaug Bollestad og markedsutvalget for reinsdyrkjøtt til Grane.
I Simskaret i Fiplingdal skal de gjennom dagen følge reindrifta til Byrkije reinbeitedistrikt.

 Fra og med torsdag 10. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Nordland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.