Influensavaksinering

Klikk for stort bildeDropin vaksinering ved Helsestasjonen mandag 14. oktober fra klokken 10.00 til 14.00. Det er også mulighet for vaksinering onsdag 16. oktober mellom klokken 13.00 og 15.00.
Pris kr 150,-

Mandag 14. oktober kommer landbruks- og matminister Olaug Bollestad og markedsutvalget for reinsdyrkjøtt til Grane.
I Simskaret i Fiplingdal skal de gjennom dagen følge reindrifta til Byrkije reinbeitedistrikt.

 Fra og med torsdag 10. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Nordland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.
 

Organisasjoner / enkeltpersoner inviteres til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket, og at søknaden
                                 er Grane kommune i hende innen 1. november 2019.

 Årets tema er «Gi tid»

Tid er penger, sier mange. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede. En ting er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på.

 Årets TV-aksjon går til organisasjonen CARE som arbeider for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare og utsatte områder. TV-aksjonen 2019 går av stabelen søndag 20. oktober.

I dag åpnet 12,1 kilometer med helt ny E6 i Grane. Strekningen Kapskarmo–Svenningelv er en del av prosjektet E6 Helgeland. Den nye vegen går rett gjennom skogen ovenfor dagens E6, og fartsgrensen blir 90 kilometer i timen.

Tidenes største investering for Grane kommune er under oppføring. På Stormoen vil det de neste månedene reise seg et bygg på 4 000 kvadratmeter. Her vil det nye helsetunet huse 24 sykehjemsplasser, 8 omsorgsboliger, et dagaktivitetssenter, kjøkken og vaskeri. I tillegg blir legekontor, fysioterapeut, hjemmetjenesten og helsestasjon samlokalisert på stedet 

 Last ned appen Bædi & Børdi helt gratis fra App Store eller Google Play og la de to artige figurene guide deg rundt på bygdetunet.

 
Bjørn Ivar Lamo takker for seg etter 16 år som ordfører i Grane kommune.