Reguleringsplan Svenningdal motorbane

Klikk for stort bilde Rune Stabbforsmo I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Svenningdal motorbane, Grane kommune.

Grane kommunestyre har den 24.06.20 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til Detaljregulering for E6 Svenningelv-Lien. 

 

Har du gyldig treningsavtale kan du benytte deg av treningsrommene i idrettshallen, alle dager fra klokken 07.00-23.45. Denne åpningstiden gjelder i skolens sommerferie.

Fra skolestart vil den ordinære åpningstiden for treningsrommene være mandag - fredag klokken 11.30-23.45, og lørdag - søndag klokken 07.00-23.45.

Fredagskafèen åpner igjen 12. juni.
 

 

Du må ringe for å avtale besøket på forhånd (tlf 902 36 588).
Vi har besøkstid mellom klokken 11-13 og mellom klokken 17-19.
Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Besøket bør skje utendørs dersom dere er flere enn to besøkende samtidig.

Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.00 - 15.00.

 

Ekspedering telefon og skranke:
09:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30

 

 

 

 

 

I pinsen er det meldt bra vær. Spesielt sørlige deler av Helgeland får sommervær med temperaturer opp mot 25 grader. Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet og NVE har satt beredskapsnivå gult fra søndag 31. mai.

Her kan du se ordfører Ellen Schjølbergs 17. mai tale og andre kulturinnslag fra Grane. 

Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta hensyn og holde god avstand til simler med kalv.

Grane sykehjem får nye telefonnummer fra 1. mai. 

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

NAV Grane kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av koronapandemien.