Spørsmål om koronaviruset?

Grane kommune inviterer barnefamilier og ungdommer velkommen til gratis kinoforestillinger.
Mandag 7. desember har Bygdekinoen to julefilmer på programmet for sitt besøk på samfunnshuset.
 

Kommunelegen i Grane har fått inn et nytt parti med influensavaksiner.
Disse er forbeholdt pasienter i risikogrupper og vi ber om at disse pasientene tar kontakt med legekontoret så snart som mulig.
Kommunelegen i Grane har telefonnummer 751 80 880.

Her finner du formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, som nå er lagt ut til høring.

Fra og med 01.12.20-31.12.20 vil Servicetorget holde stengt for publikum tirsdager og torsdager.
 

Telefonen svares mandag-fredag klokken 08.00-15.00.

Røykvarsleren er det viktigste livreddende tiltaket du har i boligen din. For å være sikker på at røykvarsleren fungerer til en hver tid, pass på at den monteres riktig, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig.
Grane kommune oppfordrer alle til teste røykvarslerne og bytte batteri på Røykvarslerens dag, 1. desember. 

Etter ønske fra Ungdomsrådet, starter Grane kommune et prøvetilbud med Helsestasjon for ungdom. 
Frem til jul vil helsestasjonen være åpnet på kveldstid 3., 10. og 17. desember. 

Er du en av de som skal feire julen alene? 
Vi ønsker å dele julekvelden med deg og andre i samme situasjon.

 

Utvalg for næring og naturforvaltning har i møte 11.11.2020, sak 039/20 gjort følgende vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det at forslag til detaljregulering for Fellingfors Næringspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser er seks uker.
 

Grane frivilligsentral har flyttet inn i lokalene hvor Helgeland Sparebank tidligere holdt til.

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra  eller , som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her.