Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 26. februar

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

 

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

Saken gjelder skrivemåten av navnet på dalføret øst for Trofors.

Høringsfrist:  1. april 2021

Statens Vegvesen sin søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av tunneler på ny trase for E6 strekningen Svenningelv–Lien legges ut til offentlig gjennomsyn.

Høringsfrist:  19. mars 2021

Vestersiveien er stengt ved tunnelen ved Nedre Hjortskarmo i Svenningdal inntil videre.

Grane kommune skal selge Rørskarstua i Fiplingdal.

 

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Det kan søkes om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veger i Grane kommune for året 2021.

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Får du en telefon med tilbud om tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling? Da er det svindel. Her kan du lese mer om hvilke metoder svindlerne bruker og hva du bør være oppmerksom på.

Grane kulturskole starter et nytt tilbud for barn og unge.
Har du en liten artist i magen? Har du lyst til å være med å lage sirkus?  La oss lage en spennende og magisk forestilling sammen!

 

 

Trenger du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2021/2022?