Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket !
Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsa, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsa.

Grane kommune og Grane skogeierlag inviterer til skogkveld i kommunestyresalen på Trofors:

Torsdag 6. oktober kl 19:00

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst til:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre.
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Grane kommune har startet opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi innspill fra deg.


 

Helgeland frivilligsentraler og Nordland fylkeskommune inviterer til frivilligkonferanse lørdag 15. oktober klokken 11-16.30 på HIAS i Mosjøen.

Grane kommune jobber for tiden med å utarbeide ny trafikksikkerhetsplan.
Har du kjennskap til trafikksikkerhetsutfordringer ønsker vi å høre fra deg. 
 

I Storebrand Livsforsikrings rapport "Norges best styrte kommuner - Kvalitetsindeksen 2022" er Grane kommunale barnehage kåret til landets sjette beste barnehage. 

Varsom.no melder om jord- og flomskredfare på nivå 3/oransje i Helgeland og deler av Salten. Faren øker fra onsdag morgen (10. august).

Grane kommune og Grane barne - og ungdomsskole ønsker alle våre kjære elever velkommen tilbake til et nytt skoleår.
Første skoledag er 22.08.22.

Grane er nå godkjent som en av 136 Trafikksikre kommuner her i landet.