Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 12. mai 2021

Klikk for stort bilde

Grane kommune har til nå satt 602 doser koronavaksine, av disse dosene har 185 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte. Fra nå vil 10% av vaksinedosene vi mottar gå til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke (uke 20) mottar vi 7 vaksineglass av 6 doser, av disse vil 2 doser gå til 1. dose, mens 40 doser går til revaksinering. Videre informasjon om vaksineleveranser for mai måned er foreløpig ikke mottatt, men vi er forespeilet et økt leveranse av vaksiner i sommermånedene juni, juli og august.

Vaksineringen vil dermed pågå uavhengig av sommerferieavviklingen. Pr. nå er det et anbefalt intervall på 6 uker mellom dose 1 og dose 2. Dose 2 skal settes i den samme kommunen som satte dose 1. På bakgrunn av dette er det ønskelig at dere som er i vaksinekø tenker over om dere har mulighet for å møte til dose 2, før dere takker ja til dose 1. Det er gått ut informasjon i media at intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal utvides: Dette trer ikke i kraft før vi kommer til prioriteringsgruppe 8. Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. Dette betyr at hvis du har fått time til dose 2 er denne timen fortsatt gjeldende.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/.../koronav.../hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Vi minner om elektronisk påmelding til vaksinering for alle i aldersgruppen 18-65 år: alle født i år 1956 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe vaksinetelefonen.

https://www.grane.kommune.no/.../koronavir.../koronavaksine/

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra vaksinetelefonen.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering kan du også ta kontakt på vaksinetelefonen/send e-post til veha@grane.kommune.no.

Vaksinetelefon: 90934739 (hverdager mellom kl. 09:00-14:00)

Også i år blir det en annerledes 17. maifeiring. Tale for dagen og underholdning skjer digitalt på kommunens nettside og Facebook.

I forbindelse med helligdager i mai blir det en del endringer i renovasjonsrutene. 

Politiet på Helgeland ber folk som kjører strekningen Trofors - Mosjøen om å kjøre forsiktig ettersom det for tiden er mye rein langs E6.

Reinsdyrene er på flyttefot til kalvingsområdet. På grunn av mye snø i fjellet, trekker den ned i lavlandet og mot E6, og krysser den. 

Grane kommune og Grane IL ønsker velkommen til en ny sesong med Fjelltrim. 
 

Sommerskolen er et gratis tilbud til elever som i dag går i 4.-7. trinn i Grane kommune.

Sommerskolen tilbys i ukene 25, 26, 28 og 33. 
I uke 25 gis tilbudet fra tirsdag – fredag, mens tilbudene i de øvrige ukene varer fra mandag – fredag.

Påmelding skjer via vårt digitale skjema innen 20. mai. 
 

Vi i fibergruppen-Fiplingdal i samarbeid med Grane kommune har under vinteren jobbet målrettet mot å kunne få til et stort dugnadsprosjekt i dalen, slik at også vi får mulighet til å tilknytte oss høyhastighets internett via fibertilknytning. Grane kommune har hatt ute anbud på levering av nett til Fiplingdal via fiber, men ingen kommersielle utbyggere ønsker å gjøre dette, vi er vel kanskje for få og lite attraktiv for de store leverandørene. Men vi har god tradisjon for å dra sammen når vi må, og derfor i samarbeid med våre gode entreprenører i Fiplingdal ser vi en mulighet for å få til  dette på dugnad.


 


Kommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 19/21 – Detaljregulering for Vestersivegen.

Kommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 18/21 – 2. gangs behandling av detaljregulering for Strand Hyttegrend.
 

Grane kommune tilbyr sommerjobb for ungdom sommeren 2021. Arbeidet vil i hovedsak bestå i vedlikehold av grøntanlegg. Arbeidsperioden varer 1-2 uker.

Søknadsfrist:  25. mai 2021

Grane kommune har fått tildelt ca. kr. 1 million i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søknadsfrist: 1. juni 2021