Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2022, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

Friluftsskolen er et fritidstilbud i sommerferien for barn og ungdom som dette skoleåret går i 4.-7. klasse.
I Grane arrangeres friluftsskolen i uke 27.

15.-19. juni arrangeres Granedagan 2022. Programmet kan du lese her.

 

Sted: Dagsenteret på helsetunet (samme sted som covid-vaksinasjon har pågått).

Tidspunkt: 10. juni 2022, klokken 09:30- 11:00.

 

Tid: Mandag 23. mai klokken 17.00 – 18.00

Sted: Dagsenteret på Helsetunet. Adresse: Almvassvegen 15 på Trofors.

Innleder: Oddbjørn Lund Hansen, fagansvarlig for helsefag.

Ønsker ditt nabolag, lag eller forening å rydde langs gater, lekeplasser, idrettsbaner eller lignende?

Grane kommune skal utvikle området langs ny E6 til å bli et fantastisk stoppested og opplevelsessted!

Det er allerede avklart at Trixie utvider sitt konsept til også å inkludere overnatting, og at det vil bli etablert ladestasjoner. Nærheten til Lomsdal-Visten nasjonalpark, Børgefjell nasjonalpark, fantastiske lakseelver, Grane kommunes scooterløyper og rafting med River North gjør at områdets attraktivitet vil bli betydelig. Grane kommune vil også etablere flere «stopp-effekter» som gjør at Trofors blir et naturlig og foretrukket stoppested langs E6.

Folkehelseinstituttets nyeste info om vaksinering

NMK Grane har fått utarbeidet et forslag til detaljregulering for Svenningdal motorbane. Planområde ligger langs med Svenningdalsvegen (gamle E6) ved Kvilarmoen og Strendene, og omfatter gbnr 54/1 som eies av Statskog. Planområdet er ikke tidligere regulert men det har vært motorsportanlegg her siden 1991.

Høringsfrist:  13. juni 2022

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune skal utvikle næringsområdet, arealene rundt næringsarealet samt etablere flere gode «stopp-effekter». Kommunen mottar et ferdig oppfylt næringsområde 31.10.2024 og ny E6 åpnes 01.11.2025. Når ny E6 åpnes skal næringsområdet være klart!