Spørsmål om koronaviruset?

Koronainformasjon

Klikk for stort bildeHer finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt-14 skal i tidsrommet 16.-24. september gjennomføre trening. Det vil være militære kjøretøy og personell i aktivitet i Grane kommune.

 

Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark.

Fristen for å gi uttalelser til forslaget er 15. november 2021

Østbø AS starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune i uke 38 fra og med mandag den 20.09 og vil pågå i ca. 3 uker.

Det endelige resultatet for stemmegivningen på Stortingsvalget 2021 foreligger.
 

Nordland fylkeskommune inviterer lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets og holdes i Mosjøen mandag 4. oktober klokken 18.00 på Fru Haugans hotell.

Denne sesongen tilbyr kulturskolen i Grane følgende undervisningstilbud: 

Musikklek.
Hiphop dans.
Instrumentopplæring i messinginstrumentene kornett, trombone og baryton.

Søknadsfrist: 20. september. 

Har du lyst til å gjøre en innsats for andre? Vi trenger akkurat DEG!

Ung Frivillig er ei gruppe for ungdom som ønsker å gjøre en innsats for andre.

Grane kommune legger ut endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. VII. 

Høringsfristen settes til 6 uker fra kunngjøring.

Lag, foreninger og andre grupper som ønsker å benytte fast treningstid i idrettshallen for sesongen 2021/2022, må søke om dette innen 15. september.

Manntallet er en liste over alle personer i som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet.
For å kunne stemme må du stå i manntallet.