Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 26. februar

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

 

Det er per dags dato ingen nye smittetilfeller i Grane kommune. 

Grane kommunestyre har den 24.06.20 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til Detaljregulering for E6 Svenningelv-Lien. 

 

Dette vet helsemyndighetene om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV): om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Svenningdal motorbane, Grane kommune.

Miljødirektoratet har godkjent søknad fra Grane om å bli en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår. 

Du kan delta på webinaret "Starte og drive bedrift" den 20. november. Her får du korte innlegg fra sentrale etater og private virksomheter som vil gjøre det enklere, raskere og tryggere for deg å ta steget til å starte eget foretak.

Statens vegvesen måtte denne uka avlyse sitt informasjonsmøte på Trofors grunnet sykdom.
På vår nettside kan du se presentasjonen om status og framdrift for trasèen Svenningelv - Lien, og detaljregulering for Vestersivegen med Coop-omårdet. 

 

Etter ønske fra Ungdomsrådet, starter Grane kommune et prøvetilbud med Helsestasjon for ungdom. 
Frem til jul vil helsestasjonen være åpnet på kveldstid 3., 10. og 17. desember. 

Lillian Sætern er ansatt som ny rektor ved Grane barne- og ungdomsskole. 

Grane frivilligsentral har flyttet inn i lokalene hvor Helgeland Sparebank tidligere holdt til.