Spørsmål om koronaviruset?

NAV Grane kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av koronapandemien.

Eier du skogarealer? Da har du nå muligheten til å få en helt gratis vurdering av din skog for å øke inntjening og verdien på eiendommen din.

Grane kommune har sammen med andre kommuner på Indre Helgeland gått sammen for å finansiere en skogpådriver, han er tilgjengelig for alle spørsmål dere har vedrørende skog og kommer gjerne på besøk for å se på skogen din.

Grane kommune registrerer at det kommer en del spørsmål/kommentarer vedrørende kommunale avgifter i forbindelse med hytteforbud og korona.

Hytteforbud er innført på landsbasis jfr. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold i fritidsboliger mv., og gjelder ikke bare for Grane. Dette forbudet oppheves 20.04.20. Det oppfordres fortsatt til ikke å ta unødige fritidsreiser. Det vil  derfor i praksis være forskjell på om din hytte ligger innen for egen bo- og arbeidsmarkedsregion hvor reiser til hytta er helt i orden.

Det vil ikke blir gitt reduksjon i kommunale avgifter for denne perioden.

Hvis du/dere ønsker å klage på dette, må det sendes en formell klage til kommunen.

Fra og med mandag 20. april kan du etter avtale komme til oss å få utlevert bøker, filmer og lydbøker utenfor biblioteket.

Slik blir de kommende ukene i kampen mot spredning av koronaviruset.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Det er varslet stor snøskredfare – på rødt nivå – for Helgeland i morgen, onsdag.
Snøskredfaren øker på grunn av mye nedbør som kommer som regn. Det er sannsynlig med naturlig utløste skred. Ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes, melder varsom.no

Kommuneoverlegen i Grane kommune har onsdag, 1. april, fått bekreftet at en innbygger i Grane kommune har testet positivt for koronaviruset Covid-19.
Dette er den første positive testen som er påvist i kommunen.

 

Med bakgrunn i usikkerheten rundt koronaviruset, og Folkehelseinstituttets prognoser om utbruddstopp fra mai og utover, har hovedkomiteen for Granedagene besluttet at årets arrangement avlyses.

I 2021 vil Granedagene bli arrangert i uke 23, 7.-13. juni.

For enkelte barn og unge kan ukene bli ekstra vanskelig når barnehage, skole og fritidsaktiviteter er stengt.