Grane godkjent som trafikksikker kommune

Grane er nå godkjent som en av 136 Trafikksikre kommuner her i landet.  

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Representanter fra Trygg Trafikk og Nordland fylkeskommune var tilstede da Grane kommune mottok sin godkjenning.

Kommunen fikk tildelt skilt som beviser at vi er en trafikksikker kommune. Disse skal henges opp på kommunale bygg, og minne både ansatte og innbyggere om at kommunen har fokus på trafikksikkerhet.