Personvern og informasjonskapsler

Når du bruker nettsidene våre legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene og de kommunale tjenestene. Personvernerklæringen forteller hva som samles inn, og hvordan vi bruker informasjonen.


Personvernerklæring

 

Rett til personvern og taushetsplikt 

Enhver som utfører tjeneste på våre nettsider, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng. 

Lov om behandling av personvern 

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven med tilhørende forskrift.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger 

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. 

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet 

Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at vi får melding om dette. 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet 

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling 

Personopplysninger skal ikke videreformidles til tredjepart uten at du har samtykket til dette. 

Informasjonssikkerhet 

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenestlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. 

Informasjonskapsler (Cookies) på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på våre nettsider.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og våre nettsider hver gang du ser på en nettside. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig.

Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere. I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.


Google Analytics

Informasjonskapselen samler inn informasjon for statistikk om bruk av nettsider. Dette for at kommunen skal kunne optimalisere sidene og gjøre de enklere for brukeren. Kommunen får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt og så videre.

Personvernregler google analytics.

Hvordan unngå informasjonskapsler

Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes fra nettleseren.

Mer informasjon om fremgangsmåten kan du finne på nettvett.no.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal benyttes, må du unnlate å besøke nettstedet.

Personvernombud for Grane kommune er Ståle Sjøvoll.
E-post; stale.sjovoll@digihelgeland.no
Telefon: 952 54 427