Personvernombud

Personvernombud er en person som har et særlig ansvar for de problemstillingene i bedriften som gjelder personopplysninger. Oppgavene til et ombud vil typisk være å påse at bedriften etterlever reglene. Det innebærer også å gi råd til kolleger om reglene.

.

Personvernombud for Grane kommune er Ståle Sjøvoll

E-post; stale.sjovoll@digihelgeland.no
Telefon: 952 54 427


Ståle Sjøvoll er felles personvernombud for Helgelandskommunene:
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna og Vega.

Stillingen som personvernombud er tilknyttet Digitale Helgeland og Ståle Sjøvoll er tilsatt i stillingen i 100 % og har arbeidssted Mo i Rana.

 

Les mer om personvernombud her

 

 

.