Spørsmål om koronaviruset?

Koronainformasjon

Klikk for stort bildeHer finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Vi ønsker at Granes innbyggere selv legger inn svar på positive selvtester. Registreringen legges rett inn i kommunens smittesporingsløsning.

Du får svar på registreringen med god målrettet informasjon om isolasjon og karantene.

Kommunelegen i Grane og Servicetorget deler ut hurtigtester, på gitte tidspunkt, etter føringer fra Helsedirektoratet.

Fra 25. januar slipper blant annet trippelvaksinerte med positiv selvtest å ta en bekreftende test på kommunens testsenter. Men mange bør fremdeles teste seg.

Det er i dag registrert en person i Grane kommune som har testet positivt for korona. 
Vedkommende er i isolasjon og har milde symptomer.
Smittesporing er utført. Risiko for smittespredning anses som liten.


 

Bostøtten er styrket i desember, januar og februar for pensjonister, uføre og andre med lav inntekt.

Andre søknadsrunde for å søke om støtte til å markere Frivillighetens år 2022 og vise frem egen frivillig organisasjon, lokallag eller forening er nå åpnet.

  – Jeg er veldig glad for at de to strekningene ned mot grensa til Trøndelag nå skal bygges ut. Det er blant de siste delene av E6 Helgeland som gjenstår før vi har en trygg, trafikksikker og god vei på den lange strekningen opp mot Saltfjellet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er nå kommet melding om 2 nye bekreftede smittetilfeller av Covid-19 i Grane kommune.

Smittesporing er utført og det vurderes å være liten risiko for smittespredning. 

De aktuelle personene følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Grane kommune oppfordrer innbyggerne til å holde avstand, ha god håndhygiene, teste seg og være hjemme ved sykdom.

 

 

 

Alle barn som bor i fosterhjem har en tilsynsfører. 

Tilsynsfører har som sin ene viktige oppgave – uavhengig av særlige interesser barneverntjeneste, fosterforeldre og foreldre måtte ha – å følge med og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen følges opp.

Som sin andre viktige oppgave har tilsynsfører ansvar for å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barnverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringene.

Rundt fire millioner av Norges innbyggere over 16 år vil denne uken motta en SMS fra Folkehelseinstituttet (FHI) med oppfordring om å laste ned smittesporingsappen Smittestopp.