Spørsmål om koronaviruset?

Er du en av de som skal feire julen alene? 
Vi ønsker å dele julekvelden med deg og andre i samme situasjon.

 

Det blir ingen vanlig julegrantenning på Trofors i år, med gang rundt juletreet, nisse og overraskelse til barna.

Utvalg for næring og naturforvaltning har i møte 11.11.2020, sak 039/20 gjort følgende vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det at forslag til detaljregulering for Fellingfors Næringspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser er seks uker.
 

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra  eller , som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her.

Selv om jula er ei fin og koselig tid, kan den også oppleves som vanskelig og tung for mange. Enten man sliter med ensomhet, dårlig råd eller andre utfordringer, er det ikke like lett å gå gjennom høytiden med glede og hygge som de fleste andre.                  
I Grane ønsker vi at de som føler de sliter i jula skal få en bedre høytid. Derfor fortsetter vi på femte året med en innsamlingsaksjon for denne målgruppa.

 Kommuneoverlege Haakon Ljosland kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter som kommer hjem fra et område med høyt smittetrykk oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Fritidsbadinga starter 2. november og vil denne sesongen holde åpent mandag og onsdag.

Kontorene vil være stengt 12., 13. og 16. november 2020.
Ved akutte henvendelser ber vi om at dere ringer til Hattfjelldal Legekontor på telefon 75 18 48 70.

Kommuneoverlegen støtter Folkehelseinstituttets anbefalinger for Halloween: Tenk alternativt og reduser antall kontakter.

 

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere.
Om du er folkeregistrert som bosatt / er skattepliktig til Grane kommune vil denne ordningen gjelde for deg om du har ditt arbeidssted med reiseavstand på minst 10 km. en vei.

Søknadsfrist: 1. desember 2020