Spørsmål om koronaviruset?

Koronainformasjon

Klikk for stort bildeHer finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Grane kommune legger ut endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. VII. 

Høringsfristen settes til 6 uker fra kunngjøring.

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt-14 skal i tidsrommet 16.-24. september gjennomføre trening. Det vil være militære kjøretøy og personell i aktivitet i Grane kommune.

 

Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark.

Fristen for å gi uttalelser til forslaget er 15. november 2021

Østbø AS starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune i uke 38 fra og med mandag den 20.09 og vil pågå i ca. 3 uker.

Det endelige resultatet for stemmegivningen på Stortingsvalget 2021 foreligger.
 

Nordland fylkeskommune inviterer lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets og holdes i Mosjøen mandag 4. oktober klokken 18.00 på Fru Haugans hotell.

Denne sesongen tilbyr kulturskolen i Grane følgende undervisningstilbud: 

Musikklek.
Hiphop dans.
Instrumentopplæring i messinginstrumentene kornett, trombone og baryton.

Søknadsfrist: 20. september.