Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 12. mai 2021

Klikk for stort bilde

Grane kommune har til nå satt 602 doser koronavaksine, av disse dosene har 185 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte. Fra nå vil 10% av vaksinedosene vi mottar gå til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke (uke 20) mottar vi 7 vaksineglass av 6 doser, av disse vil 2 doser gå til 1. dose, mens 40 doser går til revaksinering. Videre informasjon om vaksineleveranser for mai måned er foreløpig ikke mottatt, men vi er forespeilet et økt leveranse av vaksiner i sommermånedene juni, juli og august.

Vaksineringen vil dermed pågå uavhengig av sommerferieavviklingen. Pr. nå er det et anbefalt intervall på 6 uker mellom dose 1 og dose 2. Dose 2 skal settes i den samme kommunen som satte dose 1. På bakgrunn av dette er det ønskelig at dere som er i vaksinekø tenker over om dere har mulighet for å møte til dose 2, før dere takker ja til dose 1. Det er gått ut informasjon i media at intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal utvides: Dette trer ikke i kraft før vi kommer til prioriteringsgruppe 8. Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. Dette betyr at hvis du har fått time til dose 2 er denne timen fortsatt gjeldende.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/.../koronav.../hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Vi minner om elektronisk påmelding til vaksinering for alle i aldersgruppen 18-65 år: alle født i år 1956 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe vaksinetelefonen.

https://www.grane.kommune.no/.../koronavir.../koronavaksine/

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra vaksinetelefonen.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering kan du også ta kontakt på vaksinetelefonen/send e-post til veha@grane.kommune.no.

Vaksinetelefon: 90934739 (hverdager mellom kl. 09:00-14:00)

Lag, foreninger og organisasjoner med aktivitet i Grane kommune kan søke om kommunale kulturmidler. 

I årets budsjett er det avsatt kr. 200 000,- til fordeling av kulturmidler. Halvparten av dette beløpet skal i henhold til statuttene for tildeling, fordeles ved ordinær søknadsrunde 1. mai, mens resterende beløp behandles etter søknader fortløpende gjennom året.

Koronavaksineringen i Grane er godt i gang, men pandemien ruller dessverre fortsatt videre, og vi er nå inne i den 3. smittebølgen.

Utbruddene domineres av muterte varianter av koronaviruset. På Østlandet (Oslo og Viken) domineres utbruddene helt av den engelske mutanten, mens i Bodø og omegn domineres utbruddet av den sør-afrikanske mutanten.

Felles for disse er betydelig økt smittsomhet. Det settes smitterekorder og vi ser nå at yngre mennesker også kan bli alvorlig syke med behov for sykehusbehandling.
Det er iverksatt strenge nasjonale tiltak som følge av økt smittetrykk i flere områder i Norge. Noen regioner har innført strengere tiltak enn de nasjonale. Alle må følge tiltakene som gjelder i sin region/kommune.

Grane kommune skal selge Rørskarstua i Fiplingdal.

 

Vestersiveien er stengt ved tunnelen ved Nedre Hjortskarmo i Svenningdal inntil videre.

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Får du en telefon med tilbud om tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling? Da er det svindel. Her kan du lese mer om hvilke metoder svindlerne bruker og hva du bør være oppmerksom på.

Etter plan- og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan som et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den skal skissere viktige trekk ved samfunnsutviklingen og bruk av arealene i kommunen. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel.

Folkehelseinstituttet publiserte i dag årets Folkehelseprofiler for kommunene. 

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om store snømengder fra torsdag ettermiddag av.

For tilskuddsårene 2021 og 2022 blir det innført en prøveordning for stimuleringstilskudd til kommuner som innebærer at det kan stilles krav om deltakelse i klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for å kunne motta stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Søknadsfrist:  15. februar 2021