Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Koronainformasjon

Klikk for stort bildeHer finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

På grunn av høyt vannforbruk ber vi abonnenter tilknyttet Trofors vannverk om å være restriktiv de nærmeste dagene. Unngå for eksempel vanning av plen, vasking av biler og fylling av basseng. 

Grane kommune har til nå satt 1083 doser koronavaksiner.  Av disse dosene har 422 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.

30. august starter vi opp med småbarnstreff i Frivilligsentralen sine lokaler. Tilbudet er for deg som er hjemme eller i permisjon med små barn, og vil være åpnet ukentlig på mandager klokken 11.00 - 13.00.

Kommunestyret har i møte den 22.06.2021 vedtatt:

Sak nr. 36/21 - Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Flyum - Lille Majavatn

Sak nr. 37/21 - Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Trøndelag grense - Majahaug

Vedtakene kan påklages til Grane kommune innen 3 uker.

Vår rådmann fra april 2019, Øyvind Toft, slutter i Grane kommune etter kommunestyremøte den 22.06.21.

Grane kommune takker for innsats i en krevende tid med bygging av helsetun, håndtering av korona og omorganisering. Det har vært en innholdsrik og spesiell tid. Grane kommune og rådmann har i fellesskap kommet frem til en omforent avtale.

Grane kommune ønsker Øyvind Toft lykke til videre med nye oppgaver.  

Anita Mellingen blir konstituert som rådmann inn til vi har ansatt en ny person i stillingen.

Ellen Schjølberg
ordfører i Grane kommune.

Barneverntjenesten i Grane søker par, enslige og familier som kunne tenkt seg å være besøkshjem.

Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som trenger litt ekstra hjelp.

Som besøkshjem tar du imot ett eller flere barn én eller flere helger per måned. (eller ettermiddager)

Vi søker etter familier eller enslige med mye omsorg, tålmodighet og et stort ønske om å bidra i barn og unges liv. Barn og unge er ulike, og det er behov for et mangfold av ulike type familier.

Har du et ekstra rom, skal du vite at det er behov for deg.

Ved spørsmål, ta kontakt med Mona Krutnes på telefon 75182225, eller e-post: mona.krutnes@grane.kommune.no

I Grane kommune jobber vi med kvalitetsreformen Leve hele livet.
Denne skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokuset i Stortingsmeldingen Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Grane kommune har ledige plasser på sommerskolens dansekurs i uke 28. Vi åpner nå opp for deltakere fra 1.-7. klasse. 

Sammen med barn fra over 380 andre kommuner kan alle barn i 1.-7. trinn i Grane fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! I år kan også skolestarterne delta. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.