Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 26. februar

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

 

Folkehelseinstituttet publiserte i dag årets Folkehelseprofiler for kommunene. 

Oppdatert 22. januar 2020:

 

Det er til nå satt 32 vaksiner i Grane kommune, inkludert vaksinering av helsepersonell.

Kommunen følger vaksinasjonsprioriteringene fra folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/


Befolkningen i Grane vil bli oppringt for time til vaksinasjon etter denne prioriteringslisten.

Er du over 65 år og ikke mottatt telefon fra kommunen med spørsmål om du ønsker vaksine eller ikke, ta kontakt med servicetorget på telefon 75 18 22 00 (mandag til fredag kl. 10:00-14:00).

Har du tidligere mottatt denne telefonen vil du bli oppringt for time til vaksinasjon når det blir din tur. Når du har fått time er det viktig at du møter til rett tid, da vi setter opp tidspunkt for timer for å kunne følge nasjonale smittevernregler.

Grane pensjonistforening og Grane frivilligsentral går sammen om aktivitetstiltaket "Aktiv senior" - til glede for graneværinger over 65 år, som nå kan velge mellom en rekke fritidsaktiviteter to dager i uka.  

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 har Statens vegvesen lagt ut forslag til detaljregulering for Vestersivegen i Grane kommune til offentlig ettersyn og høring.

Høringsfristen: 17. mars 2021.

For tilskuddsårene 2021 og 2022 blir det innført en prøveordning for stimuleringstilskudd til kommuner som innebærer at det kan stilles krav om deltakelse i klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for å kunne motta stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Søknadsfrist:  15. februar 2021

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om store snømengder fra torsdag ettermiddag av.

(Klikk på bilde for å forstørre)


Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

 

 


Telefonnummer:
Kommunelegen i Grane 751 80880.
Legevakt 116 117.
Medisinsk nødtelefon 113.

Du kan også bestille timer og fornye resepter via internett eller sms. Se vår nettside for mer informasjon: https://kommunelegenigrane.no/

Følgende løyper ble åpnet i dag 11. januar:

Fra Flyum Gård til Majavatn Samfunnshus.

Fra Majavatn Samfunnshus til Kappfjell-Linken.

Tilknytning ned til Kjerringvatnet.

Tilknytning ned til Kvannli Gård.

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar.