Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Byggingen av ny E6 mellom Svenningelv og Lien pågår for fullt. 
Statens vegvesen og LNS AS ønsker derfor å informere om fremdrift og status for utbyggingen, og hvilke aktiviteter som er planlagt for vinteren og våren.

I forbindelse med etablering av gangbru ved Trofors bru må hovedvannledning flyttes. Det medfører vannstenging klokken 22.00-03.00 mandag 9. januar og tirsdag 10. januar. 
Grane kommune har sendt varsel via sms til berørte husstander. 

Aktiv senior er et samarbeid mellom Grane frivilligsentral og Grane pensjonistforening. Målet er å skape flere aktiviteter og sosiale møteplasser for graneværinger i alderen 60+.
I april arrangerer Aktiv senior en ukestur til Alcudia på Mallorca.

 To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

 Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 100 millioner kroner skal fordeles.

Grane kommune arrangerte navnekonkurranse for det nye næringsarealet og i kommunestyret
19. oktober ble 10 åringen Dennis Kroken Hultgren vinneren av konkurransen.

 

Over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Torsdag 20. oktober er det refleksdagen, og det er en viktig dag for å få frem viktigheten av å bruke refleks.

Grane kommune ønsker velkommen til gratis bruk av svømmebassenget mandager og onsdager. 
Fritidsbadinga åpner onsdag 3. november. 

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.