Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Granedagan 2022 arrangeres i uke 24, 13.-19. juni.  

Lag, foreninger og organisasjoner med aktivitet i Grane kommune kan søke om kommunale kulturmidler.

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter på grunn av situasjonen i Ukraina.
På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vi trenger noen voksne som kan stille opp som besøkshjem.
Om du er enslig, eller har familie spiller ingen rolle bare du har litt tid til overs.

Det kan dreie seg om ei helg eller to i måneden, eller noen ettermiddager. Dette ut fra barnet og familiens behov.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på i forbindelse med dette, eller det er noe du/dere kan tenke dere til.
Barneverntjenesten i Grane kommune telefon 91137322.

 

Behandlingen av eiendomsskatten i Grane kommune er dessverre forsinket pga. sykdom på eiendomsskattekontoret.

Aktiv senior inviterer graneværinger i alderen 60+ med på fellesreise til Mallorca i månedsskiftet april-mai. 

Dette er et kurs om barns tilknytning og er en forebyggende intervensjon som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre.

Smittetoppen for korona i Nordland er enda ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan dessverre bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel.

Ella er 5 år og veldig sliten, også har hun har ofte vondt i magen, men det er det ingen som vet. Ella har så mye hun må passe på hjemme.

Trenger du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2022/2023?

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2022.