Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Vi har per 19. januar tre nye bekreftede smittetilfeller med covid-19.

De aktuelle personene var allerede i karantene og smittesporing er utført.

Smittekilde anses som kjent og videre spredning av smitte vurderes som lite sannsynlig.

De smittede har midle til moderate symptomer og blir fulgt opp av helsevesenet. 

Vi har i dag åpnet følgende løyper:

Fra Leiren til kryss Bæråskammen.
Fra Leiren til Strandli.

Den 01.01.22 ble NAV Vefsna etablert som nytt NAV-kontor med felles ansvar for Grane og Vefsn kommuner.

- Vi vil bruke den nærmeste tiden på å gå oss til. Selve etableringsprosessen med å få nye kommunale og statlige systemer på plass har gått bra og vi gleder oss over å være i normal drift, sier Audhild Lunde Joakimsen, leder for NAV Vefsna.

Det foreligger en nasjonal anbefaling om at alle skoleelever skal ta en hurtigtest før oppstart av skolen etter juleferie.

Grane kommune følger anbefalingen og alle elever skal derfor ta en hurtigtest mandag 3. januar.

Tydeligere test-prioritering:
Mange kommuner melder om stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, og at lager av slik er redusert. Dette gjelder også Grane kommune. Regjeringen har derfor besluttet at kommunene må gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes.

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Kommunestyret ansatte i dag Anne Kristin Solheim (53) som ny kommunedirektør i Grane kommune. 
Solheim har siden 2017 jobbet som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Grane.
Hun tiltrer i stillingen som vår nye kommunedirektør fra 1.1.2022. 

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenester i landet og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Smitten i Norge øker kraftig, og ny kunnskap om omikron-varianten og hvor raskt den kan spre seg foreligger. Vi er inne i en mer alvorlig situasjon.

Nå kan frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser søke om midler til tiltak som inkluderer barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Du søker via Bufdir sin hjemmeside.

Vi er godt i gang med å sette oppfriskningsdoser på alle over 65 år. Noen av dere over 65 år må vente til over jul for å få time til vaksine, da vi må overholde 5 måneder mellom dose 2 og 3.

I dag er vår flotte vaksinasjonsgjeng klar for å ta imot dere som har time til vaksinering. For å spre litt juleglede har de tatt på seg fine julehatter og spiller rolig julemusikk for dere.

Med dette ønsker vi alle en fin førjulstid!