Ny natur- og kultursti langs Gamle Stavassveg

Det er nå satt opp over 20 informasjonsskilt langs stien fra Laksvollen til Stavassgården. Her kan man lese om natur og kultur fra distriktet og særlig Stavassdalen, og skiltene er på norsk og engelsk. 

Grane kommune er en nasjonalparkkommune, og følger Norges Nasjonalparkers designmanual. Det er brukt kjerneved fra Susendal til selve skiltstolpene, og øverst finner man en tekst for de voksne, og nederst på skiltstolpen er det tekster beregnet på barn og ungdom. 

Prosjektgruppen består av nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten, Helgeland friluftsråd, Helgeland museum, Grane næringsutvikling as og Grane kommune. 

Stien er finansiert av Miljødirektoratet, og åpnes offisielt førstkommende søndag under Granedagene. 
16. juni organiserer Stavassdalens venner en felles gåtur langs den gamle Stavassvegen med start fra Litjvassvegen klokken 9.00. Kjell Arne Bekkevold er kontaktperson for turen, og kan nås på telefon 95168879.

Takk til grunneiere langs gamle Stavassveg!