Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 kan nå samle inn underskrifter og levere listeforslag.

Grane kommune og Grane barne - og ungdomsskole ønsker alle våre kjære elever velkommen tilbake til et nytt skoleår.
Første skoledag er 22.08.22.

I Storebrand Livsforsikrings rapport "Norges best styrte kommuner - Kvalitetsindeksen 2022" er Grane kommunale barnehage kåret til landets sjette beste barnehage. 

Denne høsten tilbyr vi musikklek og instrumentopplæring som kulturskoletilbud. 

Varsom.no melder om jord- og flomskredfare på nivå 3/oransje i Helgeland og deler av Salten. Faren øker fra onsdag morgen (10. august).

Helgeland frivilligsentraler og Nordland fylkeskommune inviterer til frivilligkonferanse lørdag 15. oktober klokken 11-16.30 på HIAS i Mosjøen.

Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket !
Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsa, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsa.

Helaften på Tippen, tur til Klemetspelet i Hemnes og dansegalla er noe av det som står på programmet for Aktiv senior i tiden fremover. 

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Grane er nå godkjent som en av 136 Trafikksikre kommuner her i landet.