Grane og Vefsn samarbeider om barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Grane går nå inn i vertskommune samarbeid med Vefsn, der Vefsn er vertskommune.

Fra 1. juli blir Grane og Vefsn en felles barneverntjeneste, Indre Helgeland barneverntjeneste.
Dette innebærer at fra 1. juli må du ringe 75101000 for å få tak i barneverntjenesten.

Det vil fortsatt være bemannet på våre kontor i Grane. Men du må avtale time på forhånd.

I slutten av august vil barneverntjenesten ta kontakt med samarbeidspartnere i Grane for å informere om hvordan det blir fremover.

Ved akutte hendelser utenom arbeidstid (15.30-08.00), samt helg og helligdag, kan du ringe barnevernsvakta på telefon 99285300.