Valgresultater kommunestyrevalget 2023

Resultater for Kommunestyrevalget i Grane kommune 2023.

.

Faktatall:

  • Antall stemmeberettigede i Grane:   1163
  • Antall stemmegivninger totalt:   760, hvorav 338 var avgitt som forhåndsstemmer.
  • Fremmøteprosent:   65,35 %

 

 

Forhåndsstemmer

Valgtingstemmer

Arbeiderpartiet

117

174

Senterpartiet

174

219

Sum

291

393

 

Disse tallene er ikke endelige, da vi skal telle sent innkommende forhåndsstemmer etter kl 17.00 tirsdag 12. september. Endelig resultat vil bli kunngjort etter denne tellingen.

 

Partifordeling vil bli registrert tirsdags kveld etter endelig valgoppgjør:

 

%vis oppslutning

Endring sist KS-valg

Arbeiderpartiet

 

 

Senterpartiet

 

 

 

 

.