Avvikling av skuddpremieordningen

Fra og med 2023 ble skuddpremieordningen avviklet.

Dette som følge av nye krav/ordninger som gjør det vanskelig å få regelverk om skuddpremie godkjent hos Nordland fylkeskommune.