Statskog støtter Laksvollen med millionbeløp

I 2025 åpnes ny E6- trasé rett sør for kommunesenteret Trofors i Grane kommune. På Laksvollen tilrettelegger Grane kommune et 18 dekar stort næringsareal langs E6. Statskog har bevilget 1,5 millioner kroner til satsningen som skal styrke lokalt næringsliv og legge til rette for etablering av nye bedrifter

Laksvollen skal naturlig nok være et informasjonspunkt for tilreisende, og informere om både kommune, fylke og landsdel, samt ulike vernede områder i regionen. 
Det planlegges både restaurant, drivstoffylling og ladestasjoner, samt et publikumsbygg med turistinformasjon. 
Uteområdene tilrettelegges som attraktive møteplasser med stier elvelangs og ulike attraksjonselementer.

Statskog har støttet flere lignende prosjekter i Nord-Norge tidligere, slik som nasjonalparksenteret på Storjord, Halti Nasjonalparksenter og Reisa villakssenter. 
Samarbeidet på Laksvollen er en viktig milepæl for Vefsna-regionen, og markerer et taktskifte. 

-Med nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal-Visten i umiddelbar nærhet, og ikke minst Vefsnavassdragetrett utenfor døra, så er de naturgitte forholdene for både et nasjonalparksenter og et villakssenter til stede, sier regionsjef for Statskog i Nordland, Tore Bjørnstad.

Grane kommunes ordfører er meget positiv til tilsagnet fra kommunens største grunneier. 
-Støtten fra Statskog viser at mange har tro på prosjektet, og vi opplever at stadig flere virksomheter får øynene opp for egenarten i Laksvollen. En realisering av prosjektet er helt avhengig av støtte fra stat, fylkeskommune og andre aktører som Statskog, sier ordfører Raymond Fagerli (SP).

 

Kontaktinformasjon for prosjekt Laksvollen:

Børge Steinmo Johnsen

Kommunalsjef Teknisk og næring

Telefon 918 31 718

E-post: borge.steinmo.johnsen@grane.kommune.no