Utstyr til utlån for skogeiere

Skogeiere i Grane har nå mulighet til å låne følgende utstyr gratis:

4 ryddesager med belte og hjelm - STIHL FS 490 C-EM K

5 plantespett

5 plantebelter

Utstyret er innkjøpt med rentemidler, og formålet er å stimulere til arbeid i egen skog. 

Utstyret lånes ut fra Servicetorget.

Tiltaket er et samarbeid mellom Grane kommune v/landbrukssjef Torgar Eggen og Grane Skogeierlag v/leder Erling Paulsen.

Kommunen og skogeierlaget håper at planting i egen skog vil bidra til et sterkere eierskap til skogen, og øke sannsynligheten for videre oppfølging i forhold til ungskogpleie/tynning.

 

 

Plantespett - Klikk for stort bildePlantebelte - Klikk for stort bildeplantebelte