Meld inn feil

Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, kommunal vei, park, miljø/forurensning og anlegg. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. 

Saker som meldes inn med Meld feil saksbehandles i ordinær arbeidstid. 

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefonen.