Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 12. mai 2021

Klikk for stort bilde

Grane kommune har til nå satt 602 doser koronavaksine, av disse dosene har 185 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte. Fra nå vil 10% av vaksinedosene vi mottar gå til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke (uke 20) mottar vi 7 vaksineglass av 6 doser, av disse vil 2 doser gå til 1. dose, mens 40 doser går til revaksinering. Videre informasjon om vaksineleveranser for mai måned er foreløpig ikke mottatt, men vi er forespeilet et økt leveranse av vaksiner i sommermånedene juni, juli og august.

Vaksineringen vil dermed pågå uavhengig av sommerferieavviklingen. Pr. nå er det et anbefalt intervall på 6 uker mellom dose 1 og dose 2. Dose 2 skal settes i den samme kommunen som satte dose 1. På bakgrunn av dette er det ønskelig at dere som er i vaksinekø tenker over om dere har mulighet for å møte til dose 2, før dere takker ja til dose 1. Det er gått ut informasjon i media at intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal utvides: Dette trer ikke i kraft før vi kommer til prioriteringsgruppe 8. Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. Dette betyr at hvis du har fått time til dose 2 er denne timen fortsatt gjeldende.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/.../koronav.../hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Vi minner om elektronisk påmelding til vaksinering for alle i aldersgruppen 18-65 år: alle født i år 1956 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe vaksinetelefonen.

https://www.grane.kommune.no/.../koronavir.../koronavaksine/

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra vaksinetelefonen.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering kan du også ta kontakt på vaksinetelefonen/send e-post til veha@grane.kommune.no.

Vaksinetelefon: 90934739 (hverdager mellom kl. 09:00-14:00)


Oppdatert 30. april 2021: 

Vi har i dag ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19.

Grane kommune har til nå satt 511 doser koronavaksiner. 
Av disse dosene har 142 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte. Fra nå vil 10% av vaksinedosene vi mottar gå til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke (uke 18) mottar vi 8 vaksineglass av 6 doser. I uke 19 er det forventet en leveranse på 6 glass a 6 doser. Videre informasjon om vaksineleveranser for mai måned er foreløpig ikke mottatt, men vi er forespeilet et økt leveranse av vaksiner i sommermånedene juni, juli og august.

Vaksineringen vil dermed pågå uavhengig av sommerferieavviklingen. Pr. nå er det et anbefalt intervall på 6 uker mellom dose 1 og dose 2. Dose 2 skal settes i den samme kommunen som satte dose 1. På bakgrunn av dette er det ønskelig at dere som er i vaksinekø tenker over om dere har mulighet for å møte til dose 2, før dere takker ja til dose 1.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4.  Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Dette er en forholdsvis stor gruppe å vaksinere.

Vi minner om elektronisk påmelding til vaksinering  for alle i aldersgruppen 18-65 år: alle født i år 1956 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe 90934739.

Les mer om vaksineringa i Grane kommune på vår nettside

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra telefonnummer 90934739.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt på telefon 90934739/send e-post til veha@grane.kommune.no.

Oppdatert 7. mai 2021:

 

Vi har i dag ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19.

Grane kommune har til nå satt 566 doser koronavaksine. Av disse dosene har 166 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte. Fra nå vil 10% av vaksinedosene vi mottar gå til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke (uke 19) mottar vi 6 vaksineglass av 6 doser. I uke 20 er det forventet en leveranse på 7 glass a 6 doser. Videre informasjon om vaksineleveranser for mai måned er foreløpig ikke mottatt, men vi er forespeilet et økt leveranse av vaksiner i sommermånedene juni, juli og august.
Vaksineringen vil dermed pågå uavhengig av sommerferieavviklingen.

Pr. nå er det et anbefalt intervall på 6 uker mellom dose 1 og dose 2.
Dose 2 skal settes i den samme kommunen som satte dose 1. Med bakgrunn av dette er det ønskelig at dere som er i vaksinekø tenker over om dere har mulighet for å møte til dose 2, før dere takker ja til dose 1.

Det er gått ut informasjon i media at intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal utvides: Dette trer ikke i kraft før vi kommer til prioriteringsgruppe 8.
Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. Dette betyr at hvis du har fått time til dose 2 er denne timen fortsatt gjeldende.

 

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4.  Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. I neste uke vaksinerer vi innbyggere født i 1950 og 1951, samt noen innbyggere i aldersgruppen 18-65 år med høy-risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom.

Vi minner om elektronisk påmelding til vaksinering  for alle i aldersgruppen 18-65 år: alle født i år 1956 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe 90934739.

Les mer om vaksineringa i Grane kommune på vår nettside

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra telefonnummer 90934739.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt på telefon 90934739/send e-post til veha@grane.kommune.no.Oppdatert 23. april 2021:

Vi har i dag ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19 i Grane. 

Det er til nå satt 447 doser med koronavaksiner, av disse dosene har 121 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.
20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

 

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Pr. nå vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4.  Dette er innbyggere i alderen 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Dette er en forholdsvis stor gruppe å vaksinere.

Vi minner om påmelding til vaksinering for deg som er i aldersgruppen 18 - 65 år:
Alle født i år 1955 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe 90934739.

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra telefonnummer 90934739.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt på telefon 90934739 eller send e-post til veha@grane.kommune.no.

På vår nettside kan du lese mer om vaksineringa i Grane.
Oppdatert 15. april 2021:

Det er er per 15. april 2021 ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19 i kommunen vår.  
Det er så langt tatt 552 tester ved legekontoret i Grane. Siden pandemien brøt ut har 5 av disse testene vært positive. Alle som testet positivt er nå friskmeldte.

Grane kommune har pr. 15.4.21 satt 395 doser koronavaksine.  Av disse dosene har 120 innbyggere fått 2 doser, og er dermed fullvaksinerte.
20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke vil Grane kommune få levert 8 glass a 6 doser med vaksiner. I uke 17 vil leveransen av vaksine gå noe ned. Forventet levering for denne uka er 6 glass a 6 doser.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vi har nå startet på vaksinering av prioriteringsgruppe 4, dette er en forholdsvis stor gruppe å vaksinere.

Dette er prioriteringsgruppe 4:

Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19 sykdom. Disse risikofaktorene er listet opp under:

 

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

Vi minner om påmelding til vaksinering  for alle i aldersgruppen 18-65 år:
Alle født i år 1955 eller senere må bruke digitalt påmeldingskjema for å registrere seg i kø for vaksine. Har du ikke mulighet for å melde deg på digitalt kan du ringe 90934739.

https://www.grane.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronaviruset-hva-gjelder-i-grane/koronavaksine/

Når det er din tur for tildeling av time vil du bli oppringt fra telefonnummer 90934739.

Har du spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt på telefon 90934739 eller send e-post til veha@grane.kommune.no.

Nye nasjonale smittevernregler trer i kraft fra 16. april. Mer om dette kan du lese på vår nettside. Oppdatert 13. april 2021:

Nytt bekreftet smittetilfelle i Vefsn

En person i Vefsn kommune har i dag testet positivt på covid-19.

Personer som har handlet ved Rema 1000 Nyrud, mandag 12/4 kl 14.15-15.00 og Jysk Mosjøen, lørdag 10/4 kl 13.15-13.45, oppfordres til å bestille time for koronatesting.

I Grane kommune bestilles time for koronatest på telefon 751 80 880.


Oppdatert 13. april 2021:
 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 .

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.Oppdatert 12. april 2021:

Smitteutbrudd i nabokommuner

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Vefsn kommune og 23 smittetilfeller i Brønnøy kommune.

I Vefsn er personen som testet positivt, satt i isolasjon og kommunen har gjennomført smittesporing. Mandag kveld ble nærkontakter testet.

Dersom noen fra Grane har vært på Biltema eller Tools i Mosjøen fredag 9. april mellom klokken 10.00 og 11.30, anbefaler vi at du tar kontakt med legekontoret i Grane for testing.

Brønnøy kommune melder mandag kveld om full nedstenging fra midnatt. Kommunen opplyser om 23 positive koronatester i løpet av mandag, og at de har ikke kontroll på smittesituasjonen.

Graneværinger som har vært i Brønnøy den siste tiden og merker symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk, bør ta kontakt med legekontoret i Grane på telefon 751 80 880 for å avtale time for koronatesting.

Vega legekontor har i dag påvist positiv Covid-19 pasient ved hurtigtest på pasient fra Vega. Smitten kan spores tilbake til pågående utbrudd i Brønnøysund.Oppdatert 8. april 2021:

Det er pr. 8. april ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19 i Grane. 

Det er til nå tatt 537 koronatester i Grane kommune. Siden utbruddet av covid-19 har kun 5 av disse vært positive. Alle disse innbyggerne er friskmeldte. 

Grane kommune har til nå satt 345 doser koronavaksiner.  Av disse dosene har 118 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.
20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke vil Grane kommune få levert 8 glass a 6 doser med vaksiner, dette er en dobling av antall vaksiner som kommunen mottok onsdag i den stille uke.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Fra neste uke starter vi vaksinering av prioriteringsgruppe 4, dette er en forholdsvis stor gruppe å vaksinere.

Dette er prioriteringsgruppe 4:

Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19 sykdom. Disse risikofaktorene er listet opp under:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Grane kommune minner om påmelding til vaksinering  for alle i aldersgruppen 18-64 år:

https://www.grane.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronaviruset-hva-gjelder-i-grane/koronavaksine/

Er du over 75 år og ikke har mottatt telefon ang. vaksinering, eller har andre spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt på telefon 90934739.

Kommuneoverlegen i Grane ønsker å informere om at det er et smitteutbrudd i nordre del av Trøndelag. 

Seks personer fikk 7. april påvist smitte med koronaviruset i Steinkjer. Lokale helsemyndigheter frykter såkalt "villsmitte" ettersom èn av de smittede ikke har en kjent smittevei.
Rundt 300 personer er satt i ventekarantene i Steinkjer. 

Dersom noen graneværinger har vært i Steinkjerområdet den siste tiden og merker symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk, bør du ta kontakt med legekontoret i Grane på telefon 751 80 880 for å avtale time for koronatesting. 

Oppdatert 31. mars 2021:
 

Det er pr. 31. mars ingen nye, kjente smittetilfeller av covid-19 i Grane. 

I dag har vi satt 24 vaksinedoser.  Grane kommune har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke starter vi vaksinering av innbyggere født i 1944-1945.
20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

Grane kommune har åpnet for elektronisk påmelding til vaksinering for personer mellom 18 og 64 år. Kommunen ber alle innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen til å melde seg på vaksinering. Skjemaet for påmelding  finner du her: https://www.grane.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronaviruset-hva-gjelder-i-grane/koronavaksine/

Du vil motta en telefon fra 90934739 når det er din tur til vaksinering. Prioriteringsrekkefølgen for koronavaksineringen finner du på FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Er du født før 1945 og ikke har mottatt telefon for vaksinetime enda, ber vi deg ta kontakt.

For spørsmål vedrørende vaksinering, ta kontakt på telefon 90934739.

To nye smittetilfeller i Vefsn

Det ble i kveld kjent at to personer i Vefsn har testet positivt på covid-19.

Begge var nærkontakter til vedkommende som fikk påvist smittet i Vefsn i forrige uke, og de har testet positivt på covid-19 på test nr. 2, som ble tatt av dem tirsdag 30.03.21.

De som er smittet har handlet på følgende steder:

Kiwi Nyrud: Torsdag 25. mars ca kl 21.30

Kiwi Nyrud: Fredag 26. mars ca kl 21.30

Kiwi Nyrud: Tirsdag 30. mars 11.30 - 12.00

Rema 1000 Nyrud: Fredag 26. mars ca kl. 21.30

Rema 1000 Nyrud: Tirsdag 30. mars kl. 11.30 – 12.00

Dersom noen graneværinger har vært i disse butikkene til nevnte tidspunkter, anbefaler vi at det blir tatt kontakt med koronasenteret i Vefsn for testing skjærtorsdag eller langfredag.
Telefonen vil være åpen fra 08.30 – 12.00, tlf. 41413322. Ved behov vil åpningstida for telefonen bli utvidet.

 

Oppdatert 25. mars 2021:
 

Det er pr. 25. mars ingen nye smittetilfeller av covid-19 i vår kommune.

Grane kommune har til nå satt 273 doser koronavaksine, av disse dosene har 109 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke starter vi vaksinering av innbyggere født i 1943. 20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

Grane kommune åpner snart for elektronisk påmelding til vaksinering for personer mellom 18-64 år, når dette er klart publiseres det på kommunesidene.

Du vil motta en telefon fra 90934739 når det er din tur til vaksinering. Prioriteringsrekkefølgen for koronavaksineringen finner du på FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

For spørsmål vedrørende vaksinering  ta kontakt på telefon 90934739.
Oppdatert 24. mars 2021: 

Det ble i kveld kjent at en person har testet positivt for covid-19 på Koronasenteret i Mosjøen.

Vedkommende er smittet i et kjent utbrudd i en annen kommune, og det dreier seg med stor sannsynlighet om den engelske mutasjonen. Vedkommende er nå i isolasjon i egen hjemkommune.

Smittesporing er iverksatt, og øvrige involverte kommuner er informert.

Dersom noen graneværinger har vært på Coop Extra i Vefsnvegen mandag 22. mars i tiden 14.00 - 14.30, og 19.00 – 19.30, ber vi om å kontakte legekontoret i Grane tlf. 751 80880 for testing.

Det samme gjelder hvis noen fra Grane var på Milano Mat og Vinhus mandag 22. mars i tiden 20.45 – 21.15.Oppdatert 23. mars 2021:

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Påskeferien fører også til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier.

- De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak, sier Høie.

– Vi ser nå at de mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært et eneste smittetilfelle. Vi ser at et enkelt tilfelle veldig raskt fører til større utbrudd, og at de mer smittsomme variantene av viruset bidrar til mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe. Det erfarer kommunene som nå over tid har prøvd å slå ned smitten med kraftfulle tiltak. Vi må unngå at stadig større deler av landet kommer i samme situasjon etter påske. Derfor er det nødvendig med enda strengere nasjonale tiltak nå, understreker Høie.

De nye nasjonale tiltakene

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Strenge regionale og lokale tiltak gjelder fortsatt

Regjeringen har innført det strengeste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommuner.

– Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene, sier Høie.

Råd for påsken 2021 

Sosial kontakt

 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling. (nytt)
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

Reiser

 • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

Private sammenkomster og arrangement:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)

Oppdatert status 19. mars 2021:

Det er pr. i dag ingen nye smittetilfeller av covid-19 i Grane.

Vi har til nå satt 245 doser med koronavaksiner.  Av disse dosene har 105 innbyggere fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.

Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vi har foreløpig kun mottatt vaksiner fra produsenten BioNtech og Pfizer.

I neste uke starter vi vaksinasjon av personer født i 1941/1942.

20% av vaksinedosene vi mottar går til vaksinering av helsepersonell.

For spørsmål vedrørende vaksinasjonen kan du ta kontakt på telefon 90934739.Oppdatert status 18.03.21:

En person med oppholdssted i Hemnes har testet positivt for Covid-19. Vedkommende var passasjer på nordgående tog 16.03.2021 med avgang fra Trondheim kl. 16:07 og ankomst Trofors kl. 21.00.

Alle reisende med dette toget oppfordres til å være ekstra oppmerksom ved symptomer. Hvis man får symptomer bør man umiddelbart bestille time for testing.Oppdatert status 12. mars 2021:

Grane kommune har nå satt 228 vaksinedoser mot Covid-19.
Av disse dosene har 108 personer fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.

I neste uke starter vi vaksinering av innbyggere født i 1940.
Innbyggere født før 1940 som ikke har mottatt tilbud om vaksinasjon kan ta kontakt på telefon 909 34739.


Regjeringens anbefalinger for påsken

Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og i de siste ukene har smittetallene gått opp. Vi er bekymret for konsekvensene hvis mange reiser og møter mange andre personer i påsken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Smittesituasjonen følges nøye, og tiltakene kan bli endret på kort varsel.

Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder også i påsken. Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig.

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn. Vi anbefaler da å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre, sier Høie.

Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme. Personer som bor i områder med mye smitte, for eksempel Oslo, bør unngå å dra på hotell og overnattingssteder der mange samles.

– Vi anbefaler at alle har færre kontakter enn vanlig og at møter og aktiviteter skjer mest mulig utendørs, sier Høie.

Gudstjenester og andre religiøse markeringer en viktig del av påsken for mange. Folk kan delta på gudstjenester og religiøse arrangement der de bor, men bør unngå slike samlinger utenfor egen kommune.

Dette er anbefalingene for påskeferien

Generelt

Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige.

Unngå unødvendige reiser i Norge.

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.

Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.
 

Oppdatert 4. mars 2021:

Inneværende uke er vinterferie i vår del av landet. Som ved tidligere ferier ser man en del mobilitet i denne uken. Folk reiser til forskjellige deler av landet og mange ganger kan det bety å reise mellom områder med svært forskjellig smittenivå. Nasjonalt ser man nå en betydelig økning i smittenivå og man ser at både den engelske og den sør-afrikanske varianten av koronaviruset får fotfeste.

Grane kommune oppfordrer innbyggerne til å være observante og ha lav terskel for å teste seg. Særlig gjelder dette hvis man i løpet av de siste 10 dager har vært i et område der det pågår utbrudd med koronavirus. Per nå er Oslo, Tromsø og Bodø byer som er hardt rammet der man ser utbrudd med muterte virus. Dette kan endre seg raskt og det anbefales derfor at hver og en følger med i lokalpresse og på kommunale beskjeder både fra hjemkommune og fra den kommunen man reiser til.

Hvis du har vært i områder med utbrudd av koronavirus så ber vi om at du tar kontakt med legekontoret for testing på dag 1 og dag 7 etter hjemkomst.

Videre anbefales det mest mulig bruk av hjemmekontor de første 10 dager etter hjemkomst fra et slikt område.

 


Oppdatert 26. februar 2021:

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

Oppdatert 19.2.21: Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for  barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. Situasjonen kan endre seg raskt på kort tid. Erfaringen viser at også kommuner som har vært smittefrie i lengre tid plutselig kan få store utbrudd. 

– Spredningen av de nye og mer smittsomme virusvariantene gjør smittesituasjonen mer uforutsigbar. Det forsterker behovet for at vi fortsatt har strenge nasjonale tiltak og at vi reagerer raskt når smitteutbrudd oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.    

Studenter kan være mer fysisk til stede
Koronapandemien og smitteverntiltakene har særlig rammet barn og unge. Nå åpnes det for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Det kan for eksempel være ekstra tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer, bruk av munnbind, seteplassering ved fysiske forelesninger og stengte kantiner. Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak. Større forelesninger og sammenkomster bør fortsatt unngås. Undervisning i mindre grupper kan gjennomføres fordi de lettere kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.  I kommuner som har ekstra strenge tiltak på grunn av smittesituasjonen, kan det være andre, kommunale regler som gjelder.

– Jeg er svært glad for at vi nå åpner opp for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det har vært et tøft år for mange studenter og sosial kontakt er viktig for å redusere ensomhet og isolasjon. Jeg håper disse lettelsene gjør studentherdagen litt lysere for mange, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Idrettsarrangementer for barn og unge
Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha  inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen.

Endrer kravet om fastmonterte seter
Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at kravet om fastmonterte seter er komplisert. Vi forenkler derfor regelverket slik at det skal bli enklere å ivareta smittevernet på arrangementer. Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes, og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen mener det ikke er rom for å åpne for mange flere større arrangementer. Endringen innebærer en innstramming for enkelte aktører, som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter i for eksempel teateret. Endringen er en lettelse for aktører i andre type lokaler, som for eksempel bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter á 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Skjenkestopp endres til kl. 22
I dag er det tillatt å servere alkohol til de som får servert mat. Skjenking av alkohol må opphøre senest ved midnatt. Regjeringen følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd om å endre skjenkestoppen fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Bakgrunnen er den usikre smittesituasjonen. Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker. Det tillates å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Oppdatert 10. februar: 
 

Har du nylig vært på Østlandet eller på Vestlandet?

 

Regjeringen har definert kommuner med kjent eller mulig smittespredning av muterte virusvarianter som «Ring 1-kommuner». Kommuner som ligger i randsonen til disse kommunene er definert som «Ring 2-kommuner». For å redusere risikoen for import og spredning av muterte virusvarianter har Grane kommune følgende anbefalinger:

Unngå reiser
Det er viktig at befolkningen unngår å reise til kommuner som har utbrudd med mutert virusvariant. 

Ring 1-kommunene
Anbefalinger for personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 1-kommunene»:

 • Vi anbefaler deg å ta test selv om du ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. 
 • Vi oppfordrer deg til å jobbe hjemmefra, og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand, frem til du har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig, det skal tas PCR-test. 
 • Dersom du utvikler symptomer etter å ha oppholdt deg i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmene dine til å være hjemme fra jobb og skole, inntil negativt prøvesvar foreligger hos deg som har vært på reise.

Ring 2-kommunene
Anbefalinger for personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 2-kommunene»:

 • Vi ber deg utvise forsiktighet, og begrense antall nærkontakter på jobb/skole og i fritiden. Vi ber deg teste deg, selv om du ikke har symptomer. Terskelen for å holde deg hjemme og bestille ny test ved symptomer må også være lav.

Hjemmekontor
Arbeidsgiver bør vurdere muligheten for tilrettelegging med hjemmekontor for personer som ankommer Grane fra kommuner i Ring 1 og Ring 2. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor, må arbeidsgiver gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.

 

Kommuner på Østlandet som er omfattet av Ring 1 /Ring 2:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/#tocNode_1

Kommuner på Vestlandet som er omfattet av Ring 1 /Ring 2:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bergensutbruddet-kraftige-tiltak-i-bergen-og-kommunene-rundt/id2831984/
Oppdatert 4. februar 2021:

Det er pr. i dag ingen nye smittetilfeller i Grane kommune. 
Siden utbruddet av pandemien er det foretatt 390 koronatester i Grane. Av disse var kun 5 positive. Samtlige av disse er nå friskmeldte. 

57 graneværinger er nå vaksinert, av disse er 17 personer fullvaksinerte.

I ukene som kommer vil flere og flere få dose 2 og blir dermed fullvaksinerte. AstraZeneca-vaksinen er nå godkjent i Norge men usikkert når denne eventuelt vil komme til Grane. Moderna-vaksinen er også godkjent i Norge men kun tilgjengelig på Østlandet grunnet at Folkehelseinstituttet kun har mottatt et lite antall av denne. 

Som kjent i media så har det vært utfordringer med vaksineproduksjonen og selve vaksineringen går derfor noe saktere enn man skulle ønske. De statlige helsemyndighetene anslår at befolkningen kan være vaksinert når høsten kommer.Oppdatert status 29.1.2021:

Det er pr. 29. januar ikke registrert nye smittetilfeller i Grane kommune. 

46 graneværinger har fått vaksine. Av disse har 12 personer fått 2 doser og er dermed fullvaksinerte.

 

I ukene som kommer vil flere og flere få dose 2 og blir dermed fullvaksinerte. I februar vil AstraZeneca-vaksinen sannsynligvis bli godkjent i Norge og antallet tilgjengelige vaksiner vil stige noe.

Som kjent i media så har det vært utfordringer med vaksineproduksjonen og selve vaksineringen går derfor noe saktere enn man skulle ønske.
Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 24. januar: Nye anbefalinger etter smitteutbrudd på Østlandet

Det er per dags dato ikke meldt om nye smittetilfeller i Grane kommune. 
Siden utbruddet startet 12. mars har 5 personer testet positivt for coivd-19 i Grane. Alle er friskmeldt, og ingen graneværinger er lengre i karantene eller isolasjon. 

Om smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset på Østlandet
Kommuneoverlegen i Grane går ut med følgende oppfordring og anbefalinger:
 

 • Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.
 • Personer som de siste ti dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefales å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig og det skal tas PCR-test. Kontakt Kommunelegen i Grane på telefon 751 80 880 for avtale om testing. 
 • For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.
 • Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor må bedrifter gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.

Innskjerpelser fra regjeringen
Regjeringen besluttet i går enda strengere regler for testing og karantene for innreisende til Norge. De nye reglene gjelder fra natt til mandag, 25. januar. Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen.Oppdatert 24.1.20 klokken 10.45:

- Unngå reiser til Osloregionen

Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset i ti østlandskommuner.

- På grunn av dette utbruddet, er det viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som nå er omfattet av smitteutbruddet, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.

- Dersom du nylig har vært i området, bør du kjenne godt etter eventuelle symptomer, og teste deg for Covid-19. I samråd med arbeidsgiver bør du også vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen, sier Karlsen.

I likhet med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener Karlsen det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene i nord har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.

Svært alvorlig

Smitteutbruddet i østlandskommunene betegnes som svært alvorlig. Lørdag morgen presenterte regjeringen meget strenge tiltak for å stanse smitteutbruddet.

På regjeringens pressekonferanse påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie at det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag.

- Vi må gjøre det vi kan

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner i landet.

- Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av virusmutasjonen, derfor vil vi fraråde folk i Nordland om å reise til Osloregionen akkurat nå, understreker Tom Cato Karlsen.
Oppdatert 21. januar:

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller blant innbyggerne i Grane kommune. 

Fra og med i dag åpnes styrkerommet og kondisjonsrommet i idrettshallen for alle som har aktiv treningsavtale.

Åpningstiden er klokken 07.00-23.45 alle dager.

For de som har aktive kort, vil treningsperioden bli utvidet med tilsvarende dager som vi måtte holde stengt.

Det tilltattes max. fire personer i treningsrommene samtidig.

Selve idrettshallen vil etter nasjonale bestemmelser fortsatt være stengt for trening for personer over 20 år.

Husk å holde smittevernreglene med avstand, håndvask og bruk av håndsprit, og vask av utstyr før og etter bruk.

Vi ønsker også å informere om at skjenkerestriksjonene vil opphøre i Grane fra midnatt 22. januar. 

Oppdatert 20. januar klokken 15.15:

Det siste døgnet er det ikke registrert noen nye smittetilfeller i Grane.

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Smittesituasjonen er fortsatt usikker. Det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere hvor stor effekt tiltakene som ble innført 4. januar har hatt. Likevel velger regjeringen å gjøre enkelte lettelser i de strengeste nasjonale tiltakene, fordi det er tegn til at smitten flater ut.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.
 

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.
I Grane kommune driftes barnehagene på gult nivå.

 

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
Dette betyr at idrettshallen åpnes (fra 19.1.) for organiserte tilbud for barn og unge opp til 20 år. Treninger for personer over 20 år tillates ikke inntil videre. Det samme gjelder for trening i styrkerom og kondisjonsrom i idrettshallen.

Fritidsbadinga åpner onsdag 20. januar. Det blir åpnet mandager og onsdager med endret åpningstid:
Klokken 17.00—18.00: Barnebading. Nedre aldersgrense 4. klasse.
Klokken 18.00-19.00 og klokken 19.00-20.00: Familiebading.
Det vil fortsatt være begrensing på 10 personer i bassenget per time. Ønsker du å sikre deg plass til fritidsbadinga, kan du sende påmelding via sms til 90518656.

Kulturskolen og biblioteket vil ha normal drift fra 19. januar.
Grane kommune jobber med å kunne tilby organiserte ungdomsaktiviteter innen kort tid.
Kommunale lokaler vil fortsatt være stengt for fritidsaktiviteter til voksne inntil videre.
Kommunehuset er stengt for publikum. Saksbehandlere er tilgjengelig på telefon og e-post. Sentralbordet i kommunen er betjent som normalt. Telefon 75182200.

Vi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmet trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre beboere og deres livskvalitet, og vi ønsker å tilrettelegge for så trygge besøk som mulig. Vi ber om forståelse og samarbeid rundt følgende smitteverntiltak i tiden fremover: 

Vi vil be pårørende holde minst 1 meters avstand til beboere, gjerne mer.

Vi ber om at pårørende unngår besøk på sykehjemmet 10 dager etter hjemkomst fra steder med mye smitte. 

Dersom besøk etter reise fra områder med mye smitte ikke kan vente, ber vi om at besøk planlegges nøye med avdelingen. Vi vil da legge til rette for særskilte smitteverntiltak.

Vi ber om forståelse for at også ansatte nøye vurderer bruk av munnbind og annet smittevernutstyr i situasjoner med nærkontakt med beboere. 
Begrensningen gjelder ikke for alvorlig syke og døende.


Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

Oppdatert 14. januar 2020 klokken 14.30:

Det siste døgnet er det ikke registrert noen nye smittetilfeller i Grane. 

To personer er fortsatt i isolasjon etter å ha testet positivt for covid-19. Disse får oppfølging av den kommunale helsetjenesten. 
Potensialet for smittespredning anses som lite.

Grane kommune startet i forrige uke med vaksinering mot korona. Det er så langt gitt 19 doser med vaksiner. Antallet forventes å økes i takt med økt tilgjengelighet på vaksiner i ukene fremover. 

Oppdatert 12. januar klokken 22.30:

Det foreligger nå en ny positiv koronatest i Grane kommune.
Vedkommende er nærkontakt til de tre tilfellene som ble påvist i forrige uke. Hen var derfor allerede i karantene og skal nå gå i isolasjon.
Vedkommende følges opp av den kommunale helsetjenesten.
Smittesporing er utført og potensialet for smittespredning anses som lite.Oppdatert 8. januar klokken 20.15:

Det foreligger nå en ny positiv koronatest i Grane kommune.
Vedkommende er nærkontakt til de to tilfellene som ble påvist tidligere i uken.
Hen var derfor allerede i karantene og skal nå gå i isolasjon. Smittesporing er utført og potensialet for smittespredning anses som lite.
Hen følges opp av den kommunale helsetjenesten.


Oppdatert 7. januar klokken 10.00:

Det er ingen nye smittetilfeller i Grane det siste døgnet.

To graneværinger fikk påvist smitte av covid-19 tidligere i uka. Disse er isolert på hjemmeadresse.
Smittesporingen er nå avsluttet. Smittesituasjonen er under kontroll og faren for spredning ansees som liten.

Grane kommune har startet vaksineringa. Det ble i går satt 12 doser med vaksiner til beboere ved sykehjemmet.

Kommunen vil i løpet av inneværende uke ta kontakt pr. telefon med alle innbyggere over 65 år for å kartlegge ønske om vaksinering eller ikke.


Oppdatert 6. januar klokken 09.00:

Det er i dag påvist to nye smittetilfeller med covid-19 i Grane kommune.
Smittesporing pågår. 

Det er viktig at alle i Grane kommune nå er nøye med å holde avstand, ha god håndhygiene, holde seg hjemme ved sykdom, og å redusere antall nærkontakter.

 

 


Klikk for stort bildeLegesenteret ved Grane helsetun. Rune Stabbforsmo  Vi vil be om at alle som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til legekontoret som foretar testingen i Grane er 75 18 08 80.Oppdatert 4. januar:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede lokale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Idrettshall, styrkerom og kondisjonsrom stenges for all trening i perioden 4.-19. januar.
Fritidsbadinga, "Møteplassen", og biblioteket stenges, og all utleie av kommunale lokaler opphører i samme tidsrom.
Det blir i uke 1 og 2 ikke gitt tilbud i regi av kulturskolen og Bygdekinoen. 

Kommunehuset vil være stengt for publikum. Saksbehandlere er tilgjengelig på telefon og
e-post. Sentralbordet, tlf. 751 82200 er betjent mandag-fredag mellom klokken 8.00 og 15.00.
Publikum som har behov for å kontakte NAV Grane kan nå dem på telefon 9964 8694.

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til og med mandag 18. januar.
Det blir i perioden gjennomført undervisning og hjemmeundervisning. Plan på dette kommer fra skolen.
Alle store møter som for eksempel foreldremøter avventes til etter 18. januar. Møter som må gjennomføres bør foregå digitalt.

Barnehagene driftes på gult nivå.

Sykehjemmet stenges for besøkende. 

Vaksinering

Det er forventet at vaksineringa mot covid-19 vil starte i uke 1.
Grane kommune vil iløpet av inneværende uke ringe til alle innbyggere over 65 år for å avklare hvorvidt de ønsker å motta vaksine eller ikke.   

Støttetelefon
 

Vi er inne i en krevende tid, der hverdagen vår er endret på så mange måter. For noen av oss kan denne utfordringen være ekstra vanskelig. Da kan det være godt å snakke med noen som kan lytte til deg og gi deg noen råd underveis.

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for en slik samtale. Telefonen betjenes av personell fra psykisk helse.

Støttetelefonen med nummer 948 67 392 er åpen mandag til fredag, fra klokken 10.00 til 1500.


Oppdatert 3. januar klokken 19.30:

Det er pr. 3. januar ikke påvist koronasmitte i Grane kommune. 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Vi har pr. 21. desember ikke påvist smitte i Grane, men en ansatt ved Grane barne- og ungdomsskole, bosatt i en annen kommune, har testet positivt på Covid-19.
22 personer i Grane kommune er testet i dag. Det forventes svar på disse prøvene innen julaften.
En klasse ved Grane barne- og ungdomsskole er satt i karantene til og med 2. juledag. 

Personer som deler husstand med en eller flere som er i karantene, kan leve som andre i samfunnet, forutsatt at den/de som er i karantene er friske. Hvis den/de som er i karantene får symptomer på covid-19 (“sannsynlig covid-19-tilfelle"), anbefales det at hele husstanden er i karantene i påvente av prøvesvar. Hvis det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for de andre i husstanden. Hvis testen er positiv skal den testede isoleres og smittesporing igangsettes. Alle nærkontakter settes da i karantene, inklusive alle personer i husstanden.

Inntil vi får oversikt over smittesituasjonen, vil idrettshallen bli stengt for all trening, og det innføres besøksforbud i sykehjemmet.


Vi vil be om at alle som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til legekontoret som foretar testingen i Grane er 75 18 08 80.
Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.Oppdatert 15.12.2020: Råd som reduserer risiko for smitte i julen

Generelt


De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære. Legg til rette for at gjestene kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til hver gjest eller papirhåndklær.
 

Få kontakter: Rådet om å redusere antall personer du har kontakt med over tid gjelder fortsatt. Begrens også antallet personer du treffer og varigheten av samværet. Tenk nøye gjennom hva som er nødvendig av sosiale sammenkomster og overnattinger, og hva du kan klare deg uten.
 

Samme gruppe: En måte å begrense antall kontakter på er å holde seg til samme gruppe, der de samme personene møtes over tid. Dette kan være en idé hvis du reiser på besøk til andre deler av landet. Da kan du overnatte hos slekt eller venner over flere dager hvis du holder deg i den samme gruppen. Avstandsrådene gjelder imidlertid fortsatt innad i gruppen.
 

Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du ikke dra på besøk eller delta i juleselskap. Det samme gjelder om du er i karantene. Du kan heller ikke reise med fly eller annen offentlig transport, og bør ikke dele privat transport med noen. Bli hjemme eller avlys hvis du selv eller noen i familien din er syk. Det kan være lurt å ha en plan B for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety at du/dere må feire julen alene, og selv om det er leit, er dette ett av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen. Hvis mulig, kan du/de som må bli hjemme, delta digitalt. Husk alltid å teste deg hvis du har symptomer på luftveissykdom!
 

Delt omsorg: Barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, kan ha normalt samvær med sine foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, følges vanlige smittevern- og karanteneråd.
 

Faste lekekamerater: Barn kan fortsatt leke med sine faste lekekamerater, enten i kohorten eller med noen andre faste venner. Det er fint om barna leker ute, men noen faste venner kan også komme på besøk inne.

Reiser, besøk og overnatting

Begrens innenlandsreiser som innebærer kontakt med andre på reisen. Det er ikke anbefalt å reise til utlandet om det ikke er strengt nødvendig. Om du likevel reiser, er det svært viktig å være forsiktig på reisen og overholde karantenebestemmelsene når du kommer tilbake.

Reiser: For mange kan det være nødvendig å reise for å besøke familie eller venner i julen, og det er derfor mulig med overnatting av de nærmeste.
 

Overnattingsbesøk: Den generelle anbefalingen om maksimalt 5 gjester på besøk, i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder for overnatting også. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan dere være flere. Det innebærer at én familie kan overnatte selv om de har mange barn. Du kan imidlertid ikke innlosjere flere enn at du kan sikre minst 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
 

Tiden: Jo lenger tid man er sammen, desto større er risikoen for at noen som er eller blir smittsomme smitter andre. Det er likevel lavere smitterisiko ved å ha besøk av de samme 5 personene over tid, enn å ha nye gjester hver dag.
 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller overnattingsgjester er i en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
 

Soverom: Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom.
 

Renhold: Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Husk eget håndkle.
 

Fra område med mye smitte: Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Det gjelder særlig før du skal treffe personer i risikogrupper.
 

Hytte: Ved reiser til privat eller leid hytte, gjelder de samme rådene som for gjester og overnattingsbesøk i eget hjem.


Juleselskaper


Maks. to julesamlinger: Du kan ha eller delta på inntil 2 slike samlinger i løpet av julen. Du bør altså ikke ha besøk av 10 gjester to ganger, og i tillegg dra på besøk der du er en del av andres 10 gjester de andre dagene i julen. Da blir det totale antallet kontakter svært mange per person.
 

Plassen begrenser: Selv om du kan ha inntil 10 gjester to av dagene, kan du ikke ha flere enn du har plass til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand.
 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester tilhører en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
 

Alkohol: Husk at høyt inntak av alkohol kan redusere etterlevelsen av smitteverntiltak.
 

Utendørs: Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan du være sammen med flere uten at det innebærer høy smitterisiko, så fremt dere holder god avstand. Gå gjerne en tur sammen, ha samling rundt bålet eller ta en akedag.


Husk at det er håp om et lettere 2021!30.11.20: Til dere som skal hjem til jul: Julefeiring og smittevern

Grane kommune ønsker alle velkommen hjem til julefeiring. 

Som alle nå sikkert vet er det mulig å være smittet med Covid-19 uten å ha symptomer. Det gjelder spesielt for unge og friske personer. Vi vet at smitte ofte skjer i forbindelse med sosiale tilstelninger der mange samles.

For å redusere risiko for å ta med koronasmitte hjem til jul, ønsker kommunen at alle går i selvpålagt karantene i minst 7 dager, helst 10 dager før avreise. Videre anbefaler kommunen at alle tester seg 1-2 dager før avreise og 1-2 dager etter hjemkomst. Da vil vi også kunne avdekke smitte og iverksette nødvendige tiltak.

Helsedirektoratet anbefaler å begrense sosial kontakt så mye som mulig. Anbefalingen er maksimalt 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.  Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan det være flere enn 5 gjester. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Det viktigste med julefeiring er å være sammen med familien sin. Det betyr at studenter på det sterkeste oppfordres til IKKE å oppsøke og omgås andre utenom familien under julehøytideligheten.

Alle studenter og andre vikarer som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må ha et negativt testsvar før de kan starte i arbeidet.

Koronatest er gratis og kan bestilles på legekontoret telefon 751 80 880
 

Espen Nakstads råd til de som skal hjem til jul:

 1. Ha minst mulig nærkontakt med venner og kollegaer 7-10 dager før du reiser hjem. Da er det mindre sannsynlig at du smittes av noen før hjemreisen
 2. Ikke reis hvis du er syk, sitter i karantene eller hjemmeisolasjon
 3. Bruk munnbind under reise dersom du ikke kan holde avstand over 2 meter
 4. Hold avstand til andre, også når du kommer hjem.
 5. Pass på at alle som samles hjemme til jul er friske.
 6. Kos deg i julen selv om det er pandemi

Det anbefales videre at du i 10 dager etter hjemkomst gjør følgende:

 1. Reduser antall nærkontakter.
 2. Skrive nærkontaktliste som vil være svært nyttig ved smittesporing
 3. Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
 4. Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 5. Vær oppmerksom på symptomer på covid-19
 • Hoste
 • Feber
 • Slapphet
 • Tung pust
 • Endret lukt-og smakssans
 • Muskelverk
 • Utslett

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.

 

Kommuneoverlegen i Grane

 

Her er oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder nasjonalt nå:

Nasjonale anbefalinger

Nye anbefalinger:

 • Holde seg hjemme i størst mulig grad i de kommende ukene og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre .
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Anbefalinger som allerede er innført:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Nasjonale regler

Nye regler:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
   
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
   
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som hverken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
   
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 

 


Gode råd


Klikk for stort bilde  Generelle smittevernsregler:​

 • hyppig vask eller desinfeksjon av hendene
 • hyppig vask av gjenstander som berøres av mange
 • unngå å ta seg i ansiktet med hendene
 • unngå hosting på andre
 • ikke håndhils
 • hold minimum 1 meters avstand til andre
 • hold deg oppdatert på smittesituasjonen via nettsidene fhi.no og helsenorge.no
   


Karantene

 

Hvis du er i karantene skal du:               

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • ikke reise

 • ikke ta offentlig transport

 • være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg.

Dette kan du gjøre:

 • gå tur ute alene

 • omgås normalt med de som du bor sammen med

Dette bør du gjøre:

 • unngå steder der folk møtes

 • hold minst 1 meters avstand

Hvor lenge varer karantenen?

Karantene skal gjennomføres i 10 dager når du ellers er frisk og:

 • du kommer hjem fra reise i «røde» land eller områder, eller skraverte land utenfor Schengenområdet

 • du er identifisert som nærkontakt til person med påvist Covid-19


Isolasjon

 

Hvis du er i isolasjon skal du:                   

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • holde deg innendørs i egen bolig

 • holde minst 1 meters avstand til de du bor sammen med

 • være nøye på hygiene

Dette bør du gjøre

 • benytte et annet sove- og baderom enn øvrige husstandsmedlemmer

 • bruke munnbind i situasjoner hvor regelen om 1 meters avstand ikke kan overholdes

Du er i isolasjon når:

 1. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene

 2. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene

 

Testing - hvis du har symptomer

 

Det testes primært på grunnlag av symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du testes etter å ha:

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Er denne negativ kan du gå tilbake til hverdagens aktiviteter etter en dags symptomfrihet

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene, skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Dersom testsvaret er negativt går du tilbake til å være i karantene til karantenetiden er gjennomført. Dersom du ikke er symptomfri når karantenetiden er ferdig, skal du videreføre denne til en dag etter symptomfrihet.

Hvis testsvaret er positivt skal du forbli i streng isolasjon. Kommunens smittesporingsteam vil følge deg opp og gi deg videre instruksjoner.

Testing - hvis du ikke har symptomer

 

Unntaksvis kan det gjennomføres tester på asymptomatiske testpersoner - altså "friske" personer.

Det er vist at mange personer med Covid-19 smitte ikke har symptomer på sykdom. Disse er ikke syke, men er allikevel smittet med viruset og kan smitte andre videre. Asymptomatiske smittebærere er derfor personer som ikke har tegn på sykdom, men som likevel kan ha viruset uten å vite det og dermed smitte andre.

Når det tilbys test til personer uten symptomer, gjøres dette etter en risikovurdering for mulig smittekontakt hos den som testes.  Asymptomatisk test skal gjennomføres i to omganger, en på dag 0 og en tidligst dag 5 etter eksponering/innreise.Klikk for stort bilde 
 

Regjeringens «trafikklys ordning» med inndeling i nivå grønt, nivå gult og nivå rødt er fortsatt gjeldende og vi er på nivå gult. Nivå gult innebærer fortsatt krav til mange tiltak innen flere sektorer. Slik situasjonen i Norge er per nå så er vi nærmere rødt nivå enn grønt!

I forrige situasjonsbilde ble det advart mot at faren for oppblomstring ikke er over. Det er den absolutt ikke! Vi ser nå en større oppblomstring flere land og også i Norge. Enkelte områder i Norge er nå kraftig rammet og har måttet gjeninnføre strenge og inngripende tiltak som stenging av barnehager og SFO. 
I tillegg er det kommet innstramminger fra nasjonalt hold.

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Grane med tilhørende nye tiltak. Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19. Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Grane men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

Statistikken viser økt smitte blant ungdom. Vi leser i aviser og en hører på nyhetssendingene om større ansamlinger av ungdommer på hjemmefester. En har forståelse for at en har lyst å samles men en må likevel tenke på flere enn seg selv i denne vanskelige tiden. Vi hører også om voksne som har selskaper med flere enn det som er satt som grense for hvor mange som kan møtes.  Det er behov for å gjengi gjeldende regler samt forskjellen på offentlig og privat arrangement:

 • Har man et privat arrangement kan en ha opptil 20 gjester, så lenge en meters avstand og de generelle smittevernområdene overholdes.
 • Har man et offentlig arrangement kan en ha opptil 200 gjester, men må ha leid lokale med tilstrekkelig plass til å huse alle gjester slik at en meters avstand kan overholdes. I tillegg må man ha en ansvarlig arrangør som sørger for at de generelle smittevernområdene og en meters avstand overholdes, i tillegg til å ha kontroll på alle gjester som er tilstede.

Grane kommune er forberedt på at det kan skje en negativ utvikling, altså flere smittetilfeller. Vi er i beredskap og har tilfredsstillende lager av smittevernutstyr. Det er laget scenarioer og planer for hvordan en i praksis skal kunne håndtere en slik situasjon på en best mulig måte. Hvis vi skulle få lokale smitteutbrudd vil det bli håndtert på vanlig måte og etter beste evne med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). 

Finn informasjon om koronaviruset her

Øyvind Toft 
rådmann

 

 

Også i år blir det en annerledes 17. maifeiring. Tale for dagen og underholdning skjer digitalt på kommunens nettside og Facebook.

I forbindelse med helligdager i mai blir det en del endringer i renovasjonsrutene. 

Politiet på Helgeland ber folk som kjører strekningen Trofors - Mosjøen om å kjøre forsiktig ettersom det for tiden er mye rein langs E6.

Reinsdyrene er på flyttefot til kalvingsområdet. På grunn av mye snø i fjellet, trekker den ned i lavlandet og mot E6, og krysser den. 

Grane kommune og Grane IL ønsker velkommen til en ny sesong med Fjelltrim. 
 

Sommerskolen er et gratis tilbud til elever som i dag går i 4.-7. trinn i Grane kommune.

Sommerskolen tilbys i ukene 25, 26, 28 og 33. 
I uke 25 gis tilbudet fra tirsdag – fredag, mens tilbudene i de øvrige ukene varer fra mandag – fredag.

Påmelding skjer via vårt digitale skjema innen 20. mai. 
 

Vi i fibergruppen-Fiplingdal i samarbeid med Grane kommune har under vinteren jobbet målrettet mot å kunne få til et stort dugnadsprosjekt i dalen, slik at også vi får mulighet til å tilknytte oss høyhastighets internett via fibertilknytning. Grane kommune har hatt ute anbud på levering av nett til Fiplingdal via fiber, men ingen kommersielle utbyggere ønsker å gjøre dette, vi er vel kanskje for få og lite attraktiv for de store leverandørene. Men vi har god tradisjon for å dra sammen når vi må, og derfor i samarbeid med våre gode entreprenører i Fiplingdal ser vi en mulighet for å få til  dette på dugnad.


 


Kommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 19/21 – Detaljregulering for Vestersivegen.

Kommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 18/21 – 2. gangs behandling av detaljregulering for Strand Hyttegrend.
 

Grane kommune tilbyr sommerjobb for ungdom sommeren 2021. Arbeidet vil i hovedsak bestå i vedlikehold av grøntanlegg. Arbeidsperioden varer 1-2 uker.

Søknadsfrist:  25. mai 2021

Grane kommune har fått tildelt ca. kr. 1 million i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søknadsfrist: 1. juni 2021