Trenger du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2023/2024?
Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2023.

Det kan søkes om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veier i Grane kommune for året 2023.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

 

Statssekretær i Barne- og familiedepartementet gjestet Grane kommune da det i dag var duket for offisiell åpning av Familieenheten.

 

Hva er «Kor uten grenser»?

For dere som har fulgt serien på NRK om «Demenskoret» så vil «Kor uten grenser» bygge over samme lest. Men vi trenger at flere enn de som er innenfor demensomsorgen deltar, og vil at dette skal bli et «grenseløst» tilbud for alle som har lyst til å synge.

  

Kommuneoverlegen har sagt opp sin stilling og vil fratre stillingen 4. februar 2023.

 Meteorologisk institutt og NVE har gjennom varsom.no sendt ut varsel for Helgeland og sørlige deler av Salten. 

Etter å ha vært stengt på grunn av flom, er Vestersivegen nå åpnet for trafikk. 

Familieenheten i Grane kommune inviterer foreldre med barn født i 2021 til foreldreveiledning.
 

Byggingen av ny E6 mellom Svenningelv og Lien pågår for fullt. 
Statens vegvesen og LNS AS ønsker derfor å informere om fremdrift og status for utbyggingen, og hvilke aktiviteter som er planlagt for vinteren og våren.

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn.