Grane kommune og Grane skogeierlag inviterer til skogkveld i kommunestyresalen på Trofors:

Torsdag 6. oktober kl 19:00

 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt-14 skal i tidsrommet 18.-25. september gjennomføre trening. Det vil være militære kjøretøy og personell i aktivitet i Grane kommune.

Det vil under hele perioden være aktivitet langs veiakser i hele distriktet.

Spørsmål rettes til kaptein/områdesjef Bjørn-Ivar Steinslett, telefon 97414139.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst til:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre.
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Grane kommune har startet opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi innspill fra deg.


 

Helgeland frivilligsentraler og Nordland fylkeskommune inviterer til frivilligkonferanse lørdag 15. oktober klokken 11-16.30 på HIAS i Mosjøen.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose med koronavaksine for følgende målgruppe:

• Personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere.

I 2022 er det 80 år siden Majavasstragedien utspant seg. I den forbindelse vil det bli to arrangementer til minne om Majavasstragedien. 

Grane kommune jobber for tiden med å utarbeide ny trafikksikkerhetsplan.
Har du kjennskap til trafikksikkerhetsutfordringer ønsker vi å høre fra deg. 
 

I Storebrand Livsforsikrings rapport "Norges best styrte kommuner - Kvalitetsindeksen 2022" er Grane kommunale barnehage kåret til landets sjette beste barnehage. 

Varsom.no melder om jord- og flomskredfare på nivå 3/oransje i Helgeland og deler av Salten. Faren øker fra onsdag morgen (10. august).