Feil i kart

Det kan forekomme feil i kommunens kart. Det kan være at bygninger eller veger ikke er innmålt eller at bygninger som er revet fremdeles ligger i kartet. Dersom det avdekkes slike feil i kartet, ber vi om at du gjør oss oppmerksom på dette, gjerne ved en epost til oppmålingsavdelingsingeniør.

Gjelder feilen eiendomsgrenser forholder ting seg noe annerledes. Alle rettinger i eiendomsgrensene skal registreres i matrikkelen, og alle endringer som vedrører eiendomsgrenser i matrikkelen er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er derfor ikke bare å legge inn den riktige grensa i matrikkelen. Berørte parter skal ha høve til å uttale seg i saken og skal ha klagemulighet på de rettingene som er gjort.

Dersom slike feil avdekkes må eierne av alle de uriktige eiendomsgrensene begjære feilen rettet i matrikkelen. Dette kan gjøres ved at den riktige eiendomsgrensen tegnes inn på et kart og alle berørte naboer skriver under på kartet. I tillegg skal det vedlegges dokumentasjon på den riktige grensen. En slik sak vil da kunne behandles som en privat grenseavtale og registreres i matrikkelen.

Alternativet kan det rekvireres oppmålingsforretning over den aktuelle grensen. Saken løses da som en grensepåvisning.

Begge sakstypene er gebyrbelagte tjenester

Se kommunekart


 

Kontakt

Trond Emil Ånes
Fagarbeider oppmåling
E-post
Telefon 75 18 22 52
Mobil 91 69 42 68

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart