Miljøfarlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall kan være

  • Rengjøringsmidler
  • Maling, lim og lakk
  • Spraybokser
  • Lysstoffrør/sparepærer
  • Løsemidler
  • Bilpleieprodukter
  • Bilolje
  • Båtpleieprodukter
  • Skismøring med fluor og skirens
  • Ugress-, insekts- og skadedyr


Her finner du en oversikt over faremerkene

Hva gjør du med produkter du er usikker på om er farlig avfall

Om du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall så er du sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.

 

Les mer på sortere.no

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart