Miljøfarlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall kan være

  • Rengjøringsmidler
  • Maling, lim og lakk
  • Spraybokser
  • Lysstoffrør/sparepærer
  • Løsemidler
  • Bilpleieprodukter
  • Bilolje
  • Båtpleieprodukter
  • Skismøring med fluor og skirens
  • Ugress-, insekts- og skadedyr


Her finner du en oversikt over faremerkene

Hva gjør du med produkter du er usikker på om er farlig avfall

Om du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall så er du sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.

 

Les mer på sortere.no

Kontakt

Arne-Martin Husby
Kommunalsjef
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart