Ordfører

 
Raymond Fagerli er ordfører i Grane kommune.
Han representerer Senterpartiet og ble Granes ordfører 18. oktober 2023.
 

Raymond Fagerli er nyvalgt ordfører i Grane. Rune Stabbforsmo

Ordførers rolle:

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

 

 

 

Varaordfører:

Torkil Eriksen er varaordfører i Grane kommune.

Torkil representerer Senterpartiet og ble Granes varaordfører 18. oktober 2023.
Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører.

 

 

.

Kontakt

Raymond Fagerli
ordfører
E-post
Mobil 90 16 00 92

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart