Valgdager i Grane - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Kommunestyret i Grane vedtok 18.11.2020, sak 080/20 at det skal avholdes 2 dagers valg i Grane ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021


Valgdagene:


* Søndag   12. september 2021,  med åpningstider:  kl.  14.00 ~ 19.00
* Mandag  13. september 2021,  med åpningstider:  kl.  09.00 ~ 20.00


Du kan tidligstemme mellom 1. juli og 9. august. Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen: 

Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 
Du må henvende deg til Servicetorget og avtale tid for å stemme.
Tidligstemming i perioden 1. juli ~ 9. august skjer innenfor Servicetorgets åpningstider; hverdager mellom kl. 10.00 ~ 14.00.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august og frem til fredagen før valget, innenfor Servicetorgets åpningstider som er hverdager mellom kl. 10.00 ~ 14.00. Om du ikke har anledning å stemme innenfor dette tidsrommet kan Servicetorget også ta imot stemmer fra kl. 09.00 og mellom 14.00 ~ 15.00 etter avtale.

 

Institusjonsstemming - Helsetunet

Det vil være forhåndsstemmegivning på institusjon/sykehjem en dag i uken før valget.

 

Stemme hjemme (ambulerende stemming)

Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme.
Du må søke til Grane kommune innen 10. september 2021, kl. 10.00.
Sitter du i karantene eller isolasjon? Da er søknadsfristen:   13. september 2021, kl. 10.00.
Søknaden behøver ikke være skriftlig.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart