Valggjennomføring i pandemi

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Det er derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven. De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre valget på en trygg og god måte.
Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget, og vi følger de råd og anbefalinger gitt i den.

.

Overordnet:

  • Valget skal gjennomføres selv om det er en pågående pandemi.
  • Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pågående pandemi.
  • Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i  valglokalet.


I år er det lurt å forhåndsstemme

Vi oppfordrer velgere til å benytte seg av muligheten til å stemme fra og med 10. august til og med valgdagen 13. september. På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.
 

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Vi vil legge til rette for at velgere i karantene likevel får stemt. Velgere som er forhindret fra å møte opp i valglokalet kan søke om å stemme hjemme. Personer som er i karantene kan gå ut av huset så lenge nødvendig avstand holdes. Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.
 

Velgere i isolasjon

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Ingen syke kan være i valglokalet, men vi skal tilrettelegge for at alle får stemt. Ordningen med ambulerende stemmegivning utvides for velgere i isolasjon. Velgere som er pålagt isolasjon på grunn av covid-19 skal oppholde seg i eget hjem, isolert fra andre. Stemmeberettigede som er i isolasjon kan dermed ikke stemme på ordinær måte valglokalet.

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til isolasjon ikke skal gripe inn i denne retten vil vi derfor legge til rette for at også velgere med isolasjonsplikt får mulighet til å stemme.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart