Tidligstemming og Forhåndsstemming

Du kan tidligstemme mellom 1. juli og 9. august. Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. 
I Grane kommune foregår tidligstemming og forhåndsstemming i Servicetorget, i våre åpningstid som er mellom kl. 10.00 ~ 14.00. Det vil også være forhåndsstemmegivning på institusjon/sykehjem en dag i uken før valget. Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme.
Du kan forhåndsstemme frem til fredagen før valget.


 

Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Ordningen gjelder alle velgere. 
Om du ønsker å stemme mellom 1. juli og 9. august må du ta kontakt med Servicetorget og avtale tid (hverdager mellom kl 10.00 ~ 14.00) for å få avgi din stemme.
 

Forhåndsstemming

Du kan avgi din stemme fra 10. august og frem til fredagen før valget. Du har mulighet til å avgi stemme innenfor Servicetorgets åpningstider som er hverdager mellom kl. 10.00 ~ 14.00. Om du ikke har anledning å komme innenfor dette tidsrommet kan du avtale å komme fra kl. 09.00 eller før kl 15.00.

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Grane, så kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.
 

Institusjonsstemming - Helsetunet

Det vil være forhåndsstemmegivning på institusjon/sykehjem en dag i uken før valget.
 

Stemme hjemme (ambulerende stemming)

Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Valgfunksjonærer vil da komme hjem til deg en dag i uken før valget for å ta imot din stemme.
 

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. 
 

Allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden finner du her   
 

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du selv legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune.
 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.
 

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart