Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

I pinsen er det meldt bra vær. Spesielt sørlige deler av Helgeland får sommervær med temperaturer opp mot 25 grader. Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet og NVE har satt beredskapsnivå gult fra søndag 31. mai.

Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta hensyn og holde god avstand til simler med kalv.

Her kan du se ordfører Ellen Schjølbergs 17. mai tale og andre kulturinnslag fra Grane. 

Grane sykehjem får nye telefonnummer fra 1. mai. 

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

NAV Grane kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av koronapandemien.

Eier du skogarealer? Da har du nå muligheten til å få en helt gratis vurdering av din skog for å øke inntjening og verdien på eiendommen din.

Grane kommune har sammen med andre kommuner på Indre Helgeland gått sammen for å finansiere en skogpådriver, han er tilgjengelig for alle spørsmål dere har vedrørende skog og kommer gjerne på besøk for å se på skogen din.

Grane kommune registrerer at det kommer en del spørsmål/kommentarer vedrørende kommunale avgifter i forbindelse med hytteforbud og korona.

Hytteforbud er innført på landsbasis jfr. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold i fritidsboliger mv., og gjelder ikke bare for Grane. Dette forbudet oppheves 20.04.20. Det oppfordres fortsatt til ikke å ta unødige fritidsreiser. Det vil  derfor i praksis være forskjell på om din hytte ligger innen for egen bo- og arbeidsmarkedsregion hvor reiser til hytta er helt i orden.

Det vil ikke blir gitt reduksjon i kommunale avgifter for denne perioden.

Hvis du/dere ønsker å klage på dette, må det sendes en formell klage til kommunen.

Fra og med mandag 20. april kan du etter avtale komme til oss å få utlevert bøker, filmer og lydbøker utenfor biblioteket.

Slik blir de kommende ukene i kampen mot spredning av koronaviruset.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.