Grane kommune innfører redusert aksellast på kommunale veger

Det har vært store frostmengder vinteren 2023/2024 og Grane kommune forventer at det vil oppstå teleløsningsproblemer på kommunale veger. For å forhindre betydelige skader på vegene vil Grane kommune ved behov innføre aksellastrestriksjoner. 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven §7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 innfører Grane kommune derfor aksellastrestriksjoner på understående veger våren 2024. Restriksjonene gjelder fra det tidspunkt skilt blir satt opp på den enkelte veg og opphører når skiltene blir fjernet.

Det gjøres unntak for restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av for til husdyr, bergingsbiler, utrykningskjøretøyer, vegvedlikeholdsmaskiner/biler i kommunens tjeneste og busser i rute.

 

VegnavnTillatt akseltrykk ved innføring av aksellastrestriksjoner
Tomassvassvegen3 tonn
Austre Båfjellmovegen3 tonn
Stormovegen3 tonn
Vestersivegen3 tonn
Hjortskarmovegen3 tonn
Haustreisvegen3 tonn
Turmovegen3 tonn

Restriksjonene gjelder fra det tidspunkt skilt blir satt opp på den enkelte veg og opphører når skiltene blir fjernet.