Kvalitetssystem Compilo

Compilo er Grane kommunes kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten, og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik.

Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.

Kvalitetssystemet innfører blant annet krav om:

 • undersøkelser av kunder, marked og leverandører
 • opplæring og planlegging av ansattes ansvarsområder
 • dokumentstyring
 • avvikshåndtering: feil skal oppdages, rettes, dokumenteres og systematiseres
 • forebyggende tiltak
 • evaluering
 • korrigerende tiltak
 • interne og eksterne revisjoner: ”gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre?”
 • ledelsens gjennomgang: strategi og mål for virksomheten
 • kontinuerlig forbedring av prosesser 
 • effektiv ressursstyring av mennesker, utstyr og infrastruktur

Andre viktige prinsipper er:

 • Engasjement fra ledelsen etter et felles målbilde for organisasjonen.
 • Aktiv deltagelse og forpliktelse hos ansatte
 • Beslutninger tas basert på faktiske hendelser


Her finner du lenke til Compilo