Varsling

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner hvis forholdene krever det.

Regelverk: Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A Varsling

Grane kommune ønsker at varsling skjer via vårt kvalistetssystem Compilo.