Vernerunde

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften.

Hva sjekkes på vernerunde?

Arbeidsmiljøloven med forskrifter krever at alle verneområdene skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Arbeidsgiver skal utarbeide plan og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.

Arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant, samt verneombudet går vernerunder sammen. Noen velger også å ha med bedriftshelsetjenesten på hele eller deler av vernerunden.

I Grane kommune gjennomføres vernerunder årlig. 
Handlingsplanen for dette arbeidet og sjekkliste kan du se i Compilo.