Kommunedirektør

Anne Kristin Solheim tiltrådte sin stilling som kommunedirektør i Grane kommune 1. januar 2022.

 


Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon, og utfører sine oppgaver på bakgrunn av myndigheten som Kommunestyret har gitt i Grane kommunes delegeringsreglement. 

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal sammen med kommunalsjefene bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre i egen organisasjon, så lenge lover, forskrifter og regler, ikke sier noe annet.

 

___________________________________________________________________

 

Administrativ organisering

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe

Grane kommunes delegeringsreglement

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver er lovregulert i Kommuneloven​​​​​​​

 

.

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Kommunedirektør
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 91 57 02 03

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart