Kommunedirektør

Anita Nilsen Mellingen er fungerende kommunedirektør i Grane kommune. 

 


Kommunedirektør er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon.
Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kontakt

Anita Nilsen Mellingen
Personalsjef/fung. kommunedirektør
E-post
Telefon 75 18 22 21

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart