Strategisk ledergruppe

Kommunedirektøren og fire kommunalsjefer utgjør kommunedirektørens strategiske ledergruppe. Kommunalsjefene har kommunedirektørens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Sammen skal de bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har et felles ansvar for overordnet styring med å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha økonomistyring
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt
   

Kommunalsjef Teknisk og Næring

 • Oppmåling
 • Byggesaker
 • Plansaker
 • Vei/vann/avløp
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning

 

 

Klikk for stort bilde 

  Børge Steinmo Johnsen

 

 

 

 

 Telefon:    75182277
 Mobil:       
 Epost:       borge.johnsen@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Kommunalsjef Helse og Omsorg

 • Legetjenester
 • Sykehjem
 • Hjemmesyketjeneste
 • Psykiatri
 • Helsestasjon
 • Miljøterapitjeneste

 

Klikk for stort bilde 

Karin Nilsen

 
 
 Telefon:
    75182238
 Mobil:       97788782
 Epost:       Karin.Nilsen@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

 • Skole
 • Barnehage
 • Kulturskole
 • Barnevern
 • Bibliotek
 • Frivilligsentral

 

Klikk for stort bilde

 

Anne Kristin Solheim


 

 Telefon:    75182241
 Mobil:       91570203
 Epost:       Anne.kristin.solheim@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Personalsjef

 • personal- og lønnspolitikk
 • rekrutteringsstrategier
 • kompetanseutvikling
 • helse-, miljø og sikkerhet
 • medarbeidersamtaler
 • lønnsforhandlinger
 • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

 

Klikk for stort bilde

 

Anita Mellingen 

 
 Telefon:
    75182221
 Mobil:       90095073
 Epost:       Anita.mellingen@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8682 Trofors