Granes Kommunevåpen

Historikk:
I likhet med landets øvrige kommuner har Grane kommune sitt kommunevåpen. Veien fram mot vårt kommunevåpen var broget. Høsten 1977 gjorde kommunestyret et prinsippvedtak om at kommunen skulle få eget kommunevåpen.

Lokale kunstnere bosatt i kommunen og utflytta Graneværinger ble invitert til å komme med utkast.

Etter lengre saksbehandling der så vel riksarkiver som fylkesmann var involvert kom man fram til at det eneste brukbare utkast var et utkast beskrevet som ”på sølv bunn en springende blå laks”. Dette var en videreutvikling av et utkast gjort av en utflyttet Graneværing, Per Thomas Laksfors. Han var født og oppvokst på gården Innigarden. Denne gården ligger like ved den kjente fossen Laksforsen.


I statsråd 18.07.1980 ble følgende vedtatt:

”Grane kommunestyres vedtak 21. september 1979 om våpen og flagg for Grane kommune godkjennes.
Grane kommunes våpen blir: På sølv bunn en springende blå laks.
Grane kommunes flagg blir: På hvit bunn en springende blå laks.”


I anledning kommunevåpenet er det å opplyse at lakseelvene Vefsna og Svenningelva går gjennom hoveddalførene av kommunen. I disse er det flere store fossefall hvor en kan se springende laks om sommeren.

Historisk sett har Vefsna vært den suverent beste lakseelva i Nordland fylke og en av landets beste lakseelver.