Barnehagekalender

I løpet av et barnehageår har vi 5 planleggingsdager, dette er dager barnehagen er stengt for barna. 

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til faglig påfyll som er viktig for å gjøre barnehagedagen best mulig for alle barn.  Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Det krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024

17. august 2023
18. august 2023
17. november 2023 
2. januar 2024
10. mai 2024

Artikkelliste

Kontakt

Beate-Aimeè Kroken
Enhetsleder / Styrer i Grane komm. barnehage
E-post
Mobil 48 19 38 79

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.40 - 16.15
Lørdag - søndag: Stengt. 

Det er mulig å søke utvidet åpningstid ved behov for levering og henting av barn utover ordinær åpningstid. 

Adresse

Symrevegen 1
8683 Trofors

Kart