Ungdommens hus

Ungdommene har fått sitt eget lokale i det tidligere sykehjemmet.
Ansatte i Familieenheten og Psykisk helse jobber ved Ungdommens hus mandager og onsdager.

Åpningstider

Mandager
Klokken 17.00-19.00: Juniorklubb for elever i 5.-7. trinn.
Klokken 19.00-21.00: Ungdomsklubb for elever i 8. trinn - 3. vgs.

Onsdager 
Klokken 17.00-21.00: Ungdomsklubb for elever i 8. trinn - 3. vgs.