Ungdommens hus

Ungdommene har fått sitt eget lokale i det tidligere sykehjemmet.
Ansatte i Familieenheten og Psykisk helse jobber ved Ungdommens hus onsdager og torsdager.

Åpningstider

Åpningstider

Torsdag 1400-1900 åpent for ALLE 5. kl -3. vgs.
Torsdag 1900-2100 åpent for 8. kl -3. vgs.